Medijsko središče

Konec leta je bilo veliko govora o nadhodu za pešce in kolesarje pri planetu Tuš. Je ta projekt še v načrtu in kdaj bi bil izveden?

Projekt je še vedno v načrtu. MOK intenzivno pripravlja projektno in investicijsko dokumentacijo. Občina je v preteklosti dokupila potrebna zemljišča za izvedbo, izdelana je že tudi idejna zasnova.

Vrednost projekta bo po ocenah okoli milijon evrov. Če bo MOK pridobila sredstva EU kohezijske politike preko mehanizma Dogovor za razvoj regij, bi bil lahko projekt sofinanciran tudi do sto odstotkov (brez DDV), izveden pa že do konca leta 2021.