Fundacija Vincenca Drakslerja

Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike – ustanova za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem, socialno podjetje (skrajšano ime: Fundacija Vincenca Drakslerja, so.p.) sta leta 2000 ustanovila Mestna občina Kranj in gospod Vincenc Draksler z namenom pomagati bivšim odvisnikom od prepovedanih drog in alkohola pri reintegraciji v običajno življenje.

 

Gospod Draksler je Fundaciji podaril posestvo v Pristavi pri Tržiču, kjer so skupaj ob pomoči številnih donatorjev uredili Reintegracijski center, ki nudi nastanitev in izven bivalno obravnavo bivših odvisnikov. Po smrti gospoda Drakslerja leta 2018 so ustanoviteljske pravice v celoti prešle na Mestno občino Kranj.

 

Fundacija Vincenca Drakslerja, so.p. deluje na širšem območju gorenjske regije. Njeno osnovno področje delovanja je usmerjeno v tri dejavnosti:

 

1. Socialno podjetništvo 

V letu 2011 je Fundacija pričela z razvojem programa socialnega podjetništva. V letu 2012 se je dodatno registrirala za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ter tako postala peto socialno podjetje v Sloveniji in prvo na Gorenjskem.

 

Izvajajo tudi svetovanje s področja socialnega podjetništva ter s tem želijo pomagati pri razvoju socialnega podjetništva na področju MO Kranj kot tudi širše. V okviru socialnega podjetništva se v Fundaciji ukvarjajo z zbiranjem in prodajo izdelkov ponovne rabe, to pomeni zbiranje in prodajo predmetov, ki jih ljudje kot odpadek pripeljejo na zbirni center, v Fundaciji pa te predmete obnovijo in jim podaljšajo življenjsko dobo. V svojih prodajalnah prodajajo izdelke enajstih socialno-varstvenih programov s področja Gorenjske in Ljubljane, ukvarjajo pa se tudi s šiviljskimi popravili.

 

Delovanje Fundacije kot socialnega podjetja je pozitivno iz več vidikov, kot so:

  • delovno usposabljanje in zaposlovanje bivših odvisnikov in invalidov;
  • zmanjševanje količine odloženih odpadkov;
  • zmanjševanje porabe naravnih virov;
  • omogočajo nakup rabljenih in obnovljenih predmetov po ugodnih cenah.

 Delovanje Fundacije Vincenca Drakslerja v Kranju

Obnovljenim predmetom podaljšajo življenjsko dobo, Foto: Tine Založnik

 

2. Programi preprečevanja in obravnave odvisnosti – Reintegracijski center

Fundacija je bila prvenstveno ustanovljena za izvajanje preventivnih in kurativnih programov preprečevanja odvisnosti. V sodelovanju s Centrom za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo pri Centru za socialno delo Gorenjske potekajo visokopražni programi reintegracije odvisnikov, ozdravljenim odvisnikom nudijo finančno pomoč pri njihovi nastanitvi in jih podpirajo pri nadaljnjem šolanju.

 

V obnovljeni stavbi na Pristavi pri Tržiču je zaživel regionalni Reintegracijski center za Gorenjsko, kjer se  izvajajo programi ponovne vključitve ozdravljenih odvisnikov nazaj v okolje.


3. Zaposlitveni center FVD Kranj in Zaposlitveni center FVD Pristava

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. je ustanovitelj in 100% lastnik dveh zaposlitvenih centrov, katerih namen je usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih invalidov, ki imajo med 30% in 70% preostale delazmožnosti.

 

Ker dolgotrajno uživanje prepovedanih drog in alkohola lahko pusti posledice na bivšem odvisniku, ki imajo za posledico invalidnost, sta zaposlitvena centra primerno zaposlitveno okolje za bivše odvisnike s statusom invalida.

 

Fundacija Vincenca Drakslerja so. p. 

Nada Bogataj Kržan, Predsednica uprave

Slovenski trg 1

4000 Kranj

www.omamljen.si