Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javna naročila

Obnova lokalne ceste LC 183241 med P128 in P155 v naselju Hrastje, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=499658

Datum objave:
21. 11. 2023

Dozidava Osnovne šole Helene Puhar Kranj, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=498763

Datum objave:
14. 11. 2023

Upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov ter manjših kotlovnic za ogrevanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=495538

Datum objave:
13. 10. 2023

Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj

Link do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=491630

 

  • Rok za prejem prijav: 9. 10. do 12. ure
  • Odpiranje prijav: 9. 10. ob 13. uri
  • Rok za prejem vprašanj: 22. 9. do 10. ure
Rok za prijavo:
09. 10. 2023 do 23:55

Nakup, dobava in montaža fitnes naprav na prostem na območju Mestne občine Kranj za leto 2023 – ponovitev

Datum objave:
18. 09. 2023

Interventno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=492653

Datum objave:
18. 09. 2023

Obnova tekaške steze s tartanom pri OŠ Matije Čopa Kranj

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=490918

Datum objave:
31. 08. 2023

Nakup, dobava in montaža fitnes naprav na prostem na območju Mestne občine Kranj za leto 2023

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi: 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=490119 

Datum objave:
23. 08. 2023

Izdelava projektne dokumentacije za investicijo »Rekonstrukcija in dozidava OŠ in PŠ Kokrica - vrtec«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=486692

Datum objave:
17. 07. 2023 do 15:00

UREDITEV POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE MED GOSPOSVETSKO ULICO IN BLEIWEISOVO CESTO - GOI DELA IN IGRALA« pod št. JN003134/2023-B01

Na Portalu JN je objavljeno naročilo »UREDITEV POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE MED GOSPOSVETSKO ULICO IN BLEIWEISOVO CESTO - GOI DELA IN IGRALA« pod št. JN003134/2023-B01.

 

Dostop do naročila je na voljo preko naslednje povezave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=480240

V informacijskem sistemu S-Procurement je pa naročilo na voljo preko sledeče povezave: https://community.vortal.biz/Public/contract-notice-view/PT1.NTC.2401739/?SkinName=sprocurement&currentLanguage=sl&currentLanguage=sl

 

Roki so sledeči:

1)     Rok za prejem ponudb: 19. 6. 2023 do 13:00 ure

2)     Odpiranje: 19. 6. 2023 ob 14:00 uri

3)     Rok za prejem vprašanj: 8. 6. 2023 do 10:000 ure

Rok za prijavo:
19. 06. 2023 do 13:00