Vloge in obrazci Skupne občinske uprave občin Gorenjske – SOUG

 

Spoštovane meščanke in meščani ter ostali uporabniki spletnega portala!

Na tem mestu so zbrane vse vloge in postopki, ki se vodijo v Skupni občinski upravi občin Gorenjske. Vloge se vlaga po pošti, elektronsko na uradni e-naslov (mok@kranj.si) ali osebno ob uradnih urah v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj na Slovenskem trgu 1.

 

Uradne ure Sprejemne pisarne - blagajne Mestne občine Kranj:

ponedeljek, torek, četrtek: 8.00-14.30

sreda: 8.00-16.30

petek: 8.00-12.30

 

Medobčinsko redarstvo

Vloga  

Prijava medobčinskemu redarstvu

 

 

Medobčinska inšpekcija

Vloga  

Prijava medobčinski inšpekciji

 

 

Mestna občina Kranj:

 

Skupna služba urejanja prostora

Vloga  

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

 

Zahteva za izdajo mnenja

 

povezava do programa za izpolnjevanje obrazcev in pripravo dokumentacije

 

Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba

 

Dopolnitev vloge

 

Zahteva za podaljšanje roka za dopolnitev vloge

 

Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom

 

Zahteva za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka     

 

Zahtevek za izdajo potrdila o predkupni pravici

 

Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 

Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča

 

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve         

 

Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

 

Vloga za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele

 

Zahteva za izdajo lokacijske informacije

 

Zahteva za izdajo soglasja za manjše rekonstrukcije (excel)

 

 

Skupna služba varstva okolja

Vloga  
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom  

Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi, za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno obremenitev okolja s hrupom

 

Vloga za pridobitev soglasja MOK za ustvarjanje zidne poslikave 

Navodila in kontakt

 

 

Občina Jezersko:

Vloge in obrazci so dostopni na www.jezersko.si

 

Občina Preddvor:

Vloge in obrazci so dostopni na www.preddvor.si