Lokalne volitve 2022

 

Udeležba na lokalnih volitvah v Mestni občini Kranj

Rezultati lokalnih volitev v Mestni občini Kranj

Poročilo o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Kranj – 2. krog

Poročilo o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Kranj – 1. krog

Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta Mestne občine Kranj

Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj

 

 

Javna objava seznama potrjenih kandidatur za župana, člane mestnega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj

 

»V prvem krogu glasovanja za župana Mestne občine Kranj dne 20. 11. 2022, nihče izmed kandidatov za župana občine ni dobil večine veljavnih glasov, zato se v skladu s sklepom OVK  izvede drugi krog glasovanja med kandidatoma, ki sta prejela  največ glasov v prvem krogu glasovanja (navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev):

 

 1. Matjaž Rakovec,

 predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI,

 

 1. Ivo Bajec,

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN ZELENI SLOVENIJE.

 

Predčasno glasovanje v drugem krogu volitev za župana Mestne občine Kranj bo v skladu s sklepom OVK potekalo:

 • na voliščih za predčasno glasovanje:
  • s sedežem v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, za območje volišč: Center, Čirče, Bratov Smuk I, Bratov Smuk II, Klanec I, Klanec II, Primskovo I, Primskovo II, Vodovodni stolp I, Vodovodni stolp II, Vodovodni stolp III, Trstenik, Kokrica I, Kokrica II, Predoslje, Britof, Tenetiše, Golnik, Goriče, Hrastje, in
  • s sedežem v Šmartinskem domu, Škofjeloška cesta 18, Kranj, za območje volišč: Planina II, Planina I,  Huje I, Huje II, Zlato polje I, Zlato polje II, Struževo, Gorenja Sava, Stražišče I, Stražišče II, Orehek I, Orehek II, Breg ob Savi, Mavčiče, Podreča, Žabnica, Bitnje II, Zgornje Bitnje, Pševo, Spodnja Besnica, Podblica;
 • datum: 29. 11., 30. 11. in 1. 12. 2022;
 • čas: 7.00 do 19.00 ure.«

 

3. 11. 2022 ob 9.00

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21), Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj za volitve župana, članov mestnega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj, dne 20. novembra 2022, objavlja naslednje sezname:

 

KANDIDATI ZA ŽUPANA

LISTE KANDIDATOV ZA ČLANE MESTNEGA SVETA

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BESNICA

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BITNJE

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BRATOV SMUK

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BRITOF

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ČIRČE

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GOLNIK

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORENJA SAVA

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GORIČE

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI HUJE

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI JOŠT

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI KOKRICA

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI MAVČIČE

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI OREHEK DRULOVKA

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PLANINA

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODBLICA

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PREDOSLJE

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PRIMSKOVO

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI STRAŽIŠČE

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI STRUŽEVO

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI TRSTENIK

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VODOVODNI STOLP

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZLATO POLJE

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABNICA

 

Za člane svetov krajevnih skupnosti Tenetiše in Hrastje ni bilo vloženih kandidatur.

 


Podatki o lokalnih volitvah 2022 so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ki se dnevno osvežuje.

Vložene kandidature za župana, mestni svet in svete krajevnih skupnosti so dostopni s klikom na povezavo na objavo na strani Državne volilne komisije.

Žreb vrstnega reda potrjenih kandidatur na lokalnih volitvah 2022 bo v sredo, 2. 11. 2022, ob 17. uri, v sejni sobi 15 v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. 

 

 

Občinska volilna komisija

Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) je potrebno poslati obvezne izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva, kot so promocijski plakati, letaki, brošure, zgibanke ali druge publikacije, npr. informator.

 

Za predajo tovrstnega gradiva NUK so odgovorni organizatorji volilne kampanje, politične stranke, liste ali neodvisni/ne kandidati/kandidatke. Več informacij je dostopnih na https://www.nuk.uni-lj.si/informacije/obvezni-izvod

 

Na dan glasovanja

V nedeljo, 20. novembra 2022, na volišču, kjer je volivec vpisan v volilni imenik, od 7.00 do 19.00 ure.

 

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje bo za volivce, ki bodo v nedeljo, 20. 11. 2022, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), potekalo v torek, 15. novembra, sredo, 16. novembra, in četrtek, 17. novembra 2022 med 7. in 19.00 uro na predčasnem volišču:

 • s sedežem v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, za območje volišč: Center, Čirče, Bratov Smuk I, Bratov Smuk II, Klanec I, Klanec II, Primskovo I, Primskovo II, Vodovodni stolp I, Vodovodni stolp II, Vodovodni stolp III, Trstenik, Kokrica I, Kokrica II, Predoslje, Britof, Tenetiše, Golnik, Goriče, Hrastje, in
 • s sedežem v Šmartinskem domu, Škofjeloška cesta 18, Kranj, za območje volišč: Planina II, Planina I,  Huje I, Huje II, Zlato polje I, Zlato polje II, Struževo, Gorenja Sava, Stražišče I, Stražišče II, Orehek I, Orehek II, Breg ob Savi, Mavčiče, Podreča, Žabnica, Bitnje II, Zgornje Bitnje, Pševo, Spodnja Besnica, Podblica.

 

Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Kranj in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

 

Po navodilu Državne volilne komisiji imajo pravico do glasovanja po pošti tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo (izvid ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

 

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 9. 11. 2022, poslati Občinski volilni komisiji Mestne občine Kranj zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

 

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

 

Obrazec glasovanje po pošti - splošni

Obrazec glasovanje po pošti invalidi

 

Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (najkasneje do 16. 11. 2022). Po sklepu Državne volilne komisije št. 041-5/2022-2 z dne 3. 2. 2022 je potrebno obvestilu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (vsaka pisna potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču).

 

Po navodilu Državne volilne komisije lahko na domu glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo volilno komisijo najpozneje 16. 11. 2022 in da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (izvid ali SMS o pozitivnem testu).

 

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 16. 11. 2022, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

 

Obrazec glasovanje na domu

Obrazec glasovanje na domu za drugo osebo

 

Kandidature je treba vložiti najkasneje do 20. oktobra 2022 do 19.00 ure pri Občinski volilni komisiji Mestne občine Kranj, na naslovu Slovenski trg 1, Kranj.

Opozarjamo, da mora do navedene ure Občinska volilna komisija kandidature dejansko prejeti. Oddaja na pošti navedenega dne se šteje kot prepozna

 

Kandidatura za župana

 

 

Kandidatura za občinski svet

 

 

Kandidatura za svet krajevne skupnosti

 

Organizator volilne kampanje

V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji so kandidati za župana in kandidati za občinski svet hkrati z vložitvijo kandidatur občinski volilni komisiji dolžni sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje.

 

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 5. oktobra 2022 odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«  in pri tem navesti volitve, za katere organizira kampanjo.

 

Podatki o organizatorju volilne kampanje

 

POJASNILO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO GLEDE PODATKOV O KANDIDATIH

ZADEVA: Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe. Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu https://www.nok.si/. Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.

 

Ravni izobrazbe

000 - Brez izobrazbe

110 - Nepopolna osnovnošolska

120 - Osnovnošolska izobrazba

130 - Nižja poklicna izobrazba

140 - Srednja poklicna izobrazba

150 - Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba

161 - Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba

162 - Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba

170 - Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba

181 - Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba

182 - Doktorat znanosti in podobna izobrazba

Potrebno število podpisov kadar določa kandidata za župana skupina volivcev:

Zakon o lokalnih volitvah v 106. člen določa, da je potrebno število glasov podpore (podpisov) v primeru, da določa kandidata za župana skupina volivcev, najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. Ob upoštevanju izida lokalnih volitev z dne 18. 11. 2018, iz katerega je razvidno, da je glasovalo 20.182 volivcev, so potrebni najmanj 404 glasovi podpore volivcev posameznemu kandidatu za župana Mestne občine Kranj.

 

Objava potrebnega število glasov podpore volivcev kandidatu za župana, ki ga določi skupina volivcev

 

Potrebno število podpisov, kadar listo kandidatov za mestni svet določi skupina volivcev:

Zakon o lokalnih volitvah v 68. členu določa, da listo kandidatov za občinski svet v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Na dan razpisa volitev je v Mestni občini Kranj, ki predstavlja eno volilno enoto, 44698 volivcev, zato je za kandidaturo potrebnih  447 glasov podpore listi kandidatov. Vsaka skupina volivcev lahko določi le eno listo kandidatov.

 

Število volilnih upravičencev za redne volitve v občinske svete in županov

 

Potrebno število podpisov, kadar listo kandidatov za svete krajevnih skupnosti določi skupina volivcev:

V tretjem odstavku 109. člena Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da lahko kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov. Volivci, ki dajejo podporo listi kandidatov za svet krajevne skupnosti, morajo imeti stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti.