Rezultati

 

Rezultati javnih razpisov za področje družbenih dejavnosti za leto 2024

Rezultati

 

Rezultati Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2023

Rezultati

 

Rezultati javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2023

Rezultati

 

Rezultati javnih razpisov za področje družbenih dejavnosti za leto 2023

Rezultati

 

Rezultati javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2022

Rezultati

 

Rezultati javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2022

Rezultati 

 

Rezultati javnih razpisov za področje družbenih dejavnosti za leto 2022

Rezultati

Poročilo

 

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v Mestni občini Kranj za leto 2021

rezultati

končno poročilo

 

Rezultati javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2021

rezultati

 

Rezultati javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2021

rezultati

 

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v letu 2021

rezultati

 

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programa izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in invalide v Mestni občini Kranj

rezultati

 

Rezultati javnih razpisov za področje družbenih dejavnosti za leto 2020

rezultati

končno poročilo

 

Rezultati javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2020

rezultati

 

Rezultati javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020

rezultati

 

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letu 2020

rezultati

 

Rezultati Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2019

rezultati

 

Rezultati Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2019 

rezultati

 

Rezultati razpisa Urada za družbene dejavnosti v letu 2019

rezultati

 

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2019

rezultati

 

Rezultati javnih razpisov za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019

rezultati

 

Rezultati JR za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2018

rezultati

 

Rezultati JR za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2018

pdf

excel

 

Rezultati JR za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2018

pdf

excel

 

Rezultati JR za področje kulture in športa v letu 2018

rezultati

 

Rezultati JR za področje družbenih dejavnosti

rezultati