Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PODPOR DELOVANJU DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2024

7. 6. 2024

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za EUP KO 19 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev

Javno naznanilo, javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve ter ostali dokumenti so dostopni na javnem prostorskem portalu Mestne občine Kranj - https://prostor.kranj.si/prostorski-akti/javne-razgrnitve/objava/106/96

15. 5. 2024

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za EUP KR P 18/3 za omogočanje začasne rabe prostora

Javno naznanilo, javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve ter ostali dokumenti so dostopni na javnem prostorskem portalu Mestne občine Kranj - https://prostor.kranj.si/prostorski-akti/javne-razgrnitve/objava/105/95

15. 5. 2024

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L 7

3. 5. 2024

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR ST 23 – Gospodarska cona Laze

5. 4. 2024

Javna objava osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L 2/3

6. 3. 2024

Stališča do pripomb in predlogov Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja d 02/3 - Šolski center Zlato polje

15. 2. 2024

Javna razgrnitev osnutka Operativnega programa varstva okolja Mestne občine Kranj 2023/35/50

Operativni program varstva okolja (v nadaljevanju OPVO) je krovni strateški dokument, ki opredeljuje okoljske izzive in trajnostno vizijo lokalne skupnosti, postavlja prioritete njihovega reševanja, predlaga najbolj primerne strategije, jih finančno in časovno ovrednoti in določi korake za uresničitev ciljev ter nastavi sistem za vrednotenje rezultatov izvajanja. Sestavljen je iz strateškega dela, ki se nanaša na obdobje do leta 2050 in izvedbenega dela, ki se nanaša na obdobje do leta 2035.

 

Njegova priprava je potekala kot proces, v katerega je bilo vključeno večje število akterjev na področju varstva okolja in mestna uprava, zdaj pa je na ogled in presojo tudi javnostim. OPVO predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo varstva okolja, ki so ga na območju MOK uveljavili v preteklosti sprejeti in izvajani programi.

 

Vabimo vas, da se udeležite tudi javne obravnave s predstavitvijo, ki bo v ponedeljek, 23.10.2023 ob 18h v prostorih Mestne občine Kranj.

 

10. 10. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3385 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev

10. 10. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3624 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR PL 37

23. 8. 2023