Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

Javna razgrnitev osnutka Operativnega programa varstva okolja Mestne občine Kranj 2023/35/50

Operativni program varstva okolja (v nadaljevanju OPVO) je krovni strateški dokument, ki opredeljuje okoljske izzive in trajnostno vizijo lokalne skupnosti, postavlja prioritete njihovega reševanja, predlaga najbolj primerne strategije, jih finančno in časovno ovrednoti in določi korake za uresničitev ciljev ter nastavi sistem za vrednotenje rezultatov izvajanja. Sestavljen je iz strateškega dela, ki se nanaša na obdobje do leta 2050 in izvedbenega dela, ki se nanaša na obdobje do leta 2035.

 

Njegova priprava je potekala kot proces, v katerega je bilo vključeno večje število akterjev na področju varstva okolja in mestna uprava, zdaj pa je na ogled in presojo tudi javnostim. OPVO predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo varstva okolja, ki so ga na območju MOK uveljavili v preteklosti sprejeti in izvajani programi.

 

Vabimo vas, da se udeležite tudi javne obravnave s predstavitvijo, ki bo v ponedeljek, 23.10.2023 ob 18h v prostorih Mestne občine Kranj.

 

10. 10. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3385 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev

10. 10. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3624 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR PL 37

23. 08. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3101 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora

16. 06. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3101 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KO 13

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

13. 06. 2023

Javna razgrnitev predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremične potrebne za izvedbo gradnje in obnovo lokalne ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- sklop 4

09. 06. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3080 za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

26. 05. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3080 za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora BI 33 na zemljišču parc. št. 1637/2, k.o. 2132 Bitnje

25. 05. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3018 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR Z 4

03. 05. 2023

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 3018 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR Z 4 na zemljišču parc. št. 904/6, 904/10, 904/11, 904/16, 904/17, 904/

25. 04. 2023