Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Arhiv javnih razpisov in naročil

Pridobivanje služnostnih in kupoprodajnih pogodb

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=464581

25. 11. 2022

Rekonstrukcija Savske ceste (LZ 183701 in JP 686252) v Kranju, oporni zid – 1. faza, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=463940

22. 11. 2022

Dobava in montaža igral na otroškem igrišču Pungert

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=462381

02. 11. 2022

Nakup, dobava in montaža informativnih tabel po Krajevnih skupnostih Mestne občine Kranj

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=458259

22. 09. 2022 do 12:30

DOBAVA OPREME IN IZVEDBA DEL V OKVIRU PROJEKTA »ZELENA GORENJSKA – SKLOP 2

15. 09. 2022 do 15:00

Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto - oprema

 

Več informacij je dostopnih tukaj.

01. 09. 2022 do 09:00

Izgradnja kolesarske povezave 7: Obstoječe omrežje Koroška cesta (soseska Zlato Polje pri Stošiču) – Železniška postaja Kranj z rekonstrukcijo mostu čez Savo, ki kateri se upoštevajo okoljski vidiki – 3. ponovitev

 

Več informacij je dostopnih tukaj.

01. 09. 2022 do 09:00

Rekonstrukcija ceste od naselja Hrastje do glavne ceste Šenčur – Kranj, LC 183241 – odsek med P107 in P139, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=456112

31. 08. 2022 do 14:30

UREDITEV POVEZAVE ZA KOLESARJE IN PEŠCE MED NASELJEM PLANINA IN POSLOVNO CONO HRASTJE, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI – PONOVITEV

29. 08. 2022 do 14:05

Dobava in montaža igral na otroških igriščih v Mestni občini Kranj

03. 08. 2022 do 12:40