Druge javne objave

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji premičnin – treh avtobusov v najem

Namera

Priloga

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno uporabo nepremičnega in premičnega premoženja na zemljiščih katastrska občina 2122 HUJE, parcela številka 180/1 (ID 2122-215), objekt št. 215

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišča parc. št. 104/31 k.o. Drulovka

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišča parc. št. 104/31 k.o. Drulovka

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišča parc. št. 74/79, 74/80, 74/81, 74/82, 74/83, 74/84, 74/85 in 74/86 k.o. Drulovka

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišča parc. št. 74/87, 74/88, 74/89, 74/90, 74/91, 74/92 in 74/93 k.o. Drulovka

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišča parc. št. 74/61 , 74/75, 74/76, 74/77 in  74/78 k.o. Drulovka

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 298/3 k.o. Klanec

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 298/3 k.o. Klanec

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2098 STRUŽEVO parcela 54/15 (ID 4164821) v izmeri 11 m2, za čas nedoločen čas

Namera

Priloga

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2124 HRASTJE parcela 57/7 (ID 7402956),  v deležu 1/1

Namera

Priloga

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev brezplačne stavbne pravice za namen izgradnje parkirišča na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 913/48 (ID 7384907) v izmeri 62 m2 in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 913/32 (ID 1784278) izmeri 45 m2, za 2 leti od podpisa pogodbe

Namera

Priloga

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 923/18 (ID 7337967), v deležu 1/1.«

Namera

Priloga

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1258/9 (ID 7369854) ,  v deležu 1/1

Namera

Priloga

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 1090/4 (ID 882238) v izmeri 11 m2, za čas nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 62 k.o. Huje

Namera

Priloga

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 208/19 (ID 7388255),  v deležu 1/1

Namera

Priloga

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 460/1 k.o. Kranj

Namera

Priloga

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV št. 1/2024-GLS

ROK ZA ODDAJO: 09. 05. 2024

JAVNO ODPIRANJE: 10. 05. 2024 OB 10.00 V SEJNI SOBI št. 9

Javno zbiranje ponudb

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 897/2,  893/8, 894/4, 895, 899/3,  899/5,  899/6 in  820/3, vse k.o. Kranj

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 897/1 k.o. Kranj

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1227/93 (ID 7270375) v izmeri 5 m2, za čas nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1140/5 (ID 7371827),  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2090 VOJVODIN BORŠT I parcela 143/47 (ID 2628746),  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino s parc.št. 499/2, k.o. 2124 Hrastje

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča za postavitev zabojnikov v Kranju

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2098 STRUŽEVO parcela 94/17 (ID 6876437)  v izmeri 85 m2, za čas nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1034/3 (ID 7343126),  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine parc. št.  347/17 in 347/18, k. o. 2102 - Kokrica, za zemljišča parc. št. 355/32, k. o. 2102 - Kokrica

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine parc. št.  347/15 in 347/16, k. o. 2102 - Kokrica, za zemljišča parc. št. 350/6, k. o. 2102 - Kokrica

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča za postavitev zabojnikov v Kranju

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačen prenos premičnega premoženja

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino del zemljišča parc. št. 215/7 in  211/8 k.o. 2131 Stražišče

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno uporabo nepremičnega in premičnega premoženja na zemljiščih katastrska občina 2100 KRANJ, in sicer parcele št.: 423/13, 423/15, 167/2, 168  in 385/5

Obrazec

Namera 

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svet zavoda Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj – podaljšanje roka

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste – podaljšanje roka

Poziv

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2122 HUJE parcela 182/25 (ID 7096968) v izmeri 6 m2, za čas nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2715/23 (ID 278313)  v izmeri 1,9 m2, za čas nedoločen čas

Namera

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV št. 5/2023-GLS

Javno zbiranje ponudb

ROK ZA ODDAJO: 12. 12. 2023

JAVNO ODPIRANJE: 13. 12. 2023 OB 8.30 V SEJNI SOBI št. 8

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2122 HUJE parcela 162/47 (ID 7119918) v izmeri 37 m2, za čas nedoločen čas.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2090 VOJVODIN BORŠT I parcela 143/1 (ID 4643491),  v deležu 1/1

Namera

 

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Javna dražba

Izjava 1

Izjava 2

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV št. 4/2023-GLS

Navodilo

Vzorec pogodbe

 

ROK ZA ODDAJO: 13. 11. 2023 
JAVNO ODPIRANJE: 14. 11. 2023 OB 11.00 V SEJNI SOBI 9

 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 397/1 (ID 7180405)

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 74/62 k.o. 2135 Drulovka

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2098 STRUŽEVO parcela 252/3 (ID 74508) v izmeri 8,50 m2 in katastrska občina 2098 STRUŽEVO parcela 244 (ID 541977) v izmeri 1 m2, za čas nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino s parcelno št. 1074, v katastrski občini 2124 Hrastje, v deležu 1/2, v izmeri 421m² (solastni delež predstavlja 210,5 m²)

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnini s parcelno št. 1022, v deležu 40/72, v izmeri 40m² in parcelno št. 1023, v deležu 1/1 do celote, v izmeri 128m², obe v katastrski občini 2124 Hrastje 

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 397/1 (ID 7180405),  katastrska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 397/2 (ID 7180404)  in  katastrska občina 2086 SREDNJA VAS parcela 401/10 (ID 7180406) v deležu 1/1

Namera

Umik namere

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 98/5 (ID 487371) v izmeri 52 m2, za čas 1 leta

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 252/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine parcele št. 1009, v deležu 1/1 do celote, parcele št. 1022, v deležu 32/72 do celote, parcele št. 492/2 v deležu 1/1 do celote in parcele št. 491/15 v deležu 1/1 do celote, vse v katastrski občini 2124 Hrastje

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo VW TRANSPORTER 3,2  4 M, letnik 2009

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno uporabo dela zemljišča katastrska občina 2100 KRANJ, in sicer parcela 893/8 in parcela 894/4

Namera

Obrazec

Rok za oddajo ponudbe: 11. 10. 2023

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 159/1 k.o. Huje

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 74/63 k.o. 2135 Drulovka

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe nepremičnini parc. št. 297/34 in 297/53 k.o. 2131 Stražišče

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za delež na nepremičnini parc. št. 143/56 k.o. 2090 Vojvodin Boršt I

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za delež na nepremičnini parc. št. 143/55 k.o. 2090 Vojvodin Boršt I

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za delež na nepremičnini parc. št. 143/54 k.o. 2090 Vojvodin Boršt I

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za delež na nepremičnini parc. št. 143/53 k.o. 2090 Vojvodin Boršt I

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljene redarske uniforme

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 287/1 in 60  k.o. 2100  Kranj

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo VW TRANSPORTER 3,2  4 M, letnik 2009

Datum objave: 18.8.2023

Namera

Opis vozila

Ponudba

Sklep o ustavitvi postopka

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 287/1 in 60  k.o. 2100  Kranj

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka  1115, k.o. 2124 Hrastje, v deležu 1/2 do celote, v izmeri 191 m², parcele št. 1116, k.o. 2124 Hrastje, v deležu 1/2 do celote, v izmeri 102 m² in parcele št. 1135, k.o. 2124 Hrastje, v deležu 147/343 do celote, v izmeri 147 m².

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 1158, k.o. Hrastje, v deležu 120/218 do celote, v izmeri 120 m², parcele št. 1159, k.o. Hrastja, v deležu 72/147, v izmeri 288 m² in parcele št. 1160, k.o. 2124 Hrastje, v deležu 52/206 do celote, v izmeri 52 m².

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 1155, k.o. 2124 Hrastje, v deležu 1/2 do celote, v izmeri 102 m².

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 1136, k.o. Hrastje, v deležu 1/2 do celote, v izmeri 96 m², parcele št. 1137, k.o. Hrastja, v deležu 1/2 do celote, v izmeri 75,50 m², parcele št. 1138, k.o. Hrastje, v deležu 1/2 do celote, v izmeri 129,50 m² in parcele št. 1139, k.o. Hrastje, v deležu 1/4 do celote, v izmeri 24 m².

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 988, k.o. 2124 Hrastje, v deležu 10/103 do celote, v izmeri 20 m

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcele št. 977, k.o. 2124 Hrastje, v deležu 1/4 do celote, v izmeri 51,5 m² in parcele št. 980, k.o. 2124 Hrastje, v deležu 1/2 do celote, v izmeri 102,5 m².

Namera

Priloga

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 911/7  k.o. 2100 Kranj

Namera

Priloga

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 966/3  k.o. 2100 Kranj

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo VW TRANSPORTER 3,2  4 M, letnik 2009

Namera

Opis vozila

Ponudba

Sklep o ustavitvi postopka 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok za oddajo ponudbe: 01.08.2023

 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2121 KLANEC parcela 401/2

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2100 KRANJ parcela 938/90 (ID 7334626)  v deležu 1/1.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 72/6 (ID 2834490) v izmeri 2,05 m2 za čas nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za del nepremičnine katastrska občina 2100 KRANJ parcela 898 (ID 1172740), v skupni izmeri 2.094 m2, za del nepremičnine katastrska občina 2100 KRANJ parcela 895 (ID 57910), v skupni izmeri 2.094 m2

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnine

  • katastrska občina 2134 ŽABNICA parcela 3019/11
  • katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 148/34
  • katastrska občina   2120 PRIMSKOVO  parcela 10491/4
  • katastrska občina 2103 PREDOSLJE  parcela 676/5
  • katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 331/14
  • katastrska občina 2088 GORIČE parcela 711
  • katastrska občina 2140 PODREČA parcela 993/1
  • katastrska občina 2122 HUJE parcela 250/6
  • katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1044/1

Namera

Ponudba za najem zemljišča

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 966/3 (ID 6217334) v izmeri 41,40 m2, za nedoločen čas

Namera

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV št. 3/2023-GLS

Javni poziv

Vzorec pogodbe

ROK ZA ODDAJO: 14. 07. 2023

JAVNO ODPIRANJE: 17. 07. 2023 OB 11. 00 V SEJNI SOBI 9

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 549/5 (ID 718042)  v izmeri 51 m2, za čas 1 leta

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 440/4 (ID 7311266)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2129 SPODNJA BESNICA parcela 455/2 (ID 999646)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2122 HUJE parcela 2/5 (ID 7297014) v deležu 1/1.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2101 RUPA parcela 82/10 (ID 7318683)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2122 HUJE parcela 2/9 (ID 7319575) v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 974 (ID 2621537)  v izmeri 6 m2, za nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora

Namera

Ponudba

Rok za oddajo ponudbe: 15.05.2023

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnine parc. št. 974 in 975 k.o. 2100 Kranj

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za delež na nepremičnini parc. št. 853 k.o. 1749 Gameljne

Namera

Obrazec

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV št. 2/2023-GLS

Javni poziv

Vzorec pogodbe

 

ROK ZA ODDAJO: 16. 05. 2023

JAVNO ODPIRANJE: 17. 05. 2023 OB 11.00 V SEJNI SOBI 9

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2100 KRANJ parcela 897/2

Poziv

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2121 KLANEC parcela 401/2

Poziv

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2100 KRANJ parcela 897/1

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv 

Obrazec

Rok za oddajo predlogov: 31. 3. 2023

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, za nadomestnega predstavnika v Svet zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj in za nadomestnega predstavnika v Svet zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

Rok za oddajo predlogov: 31. 3. 2023

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok za oddako ponudbe: 04. 04. 2023

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok za oddajo ponudbe: 13. 03. 2023

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok za oddajo ponudbe: 13. 03. 2023

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV št. 1/2023-GLS

ROK ZA ODDAJO: 24. 02. 2023

 

Zbiranje ponudb za odkup lesa na panju z izmero 1-2023-PP

ROK ZA ODDAJO: 22. 02. 2023 DO 9.00

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike uporabnikov v svetnih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

Poziv

Priloge: Ponovitev javnega poziva

Obrazec

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za člane komisij Mestnega sveta Mestne občine Kranj – podaljšanje roka 

2022-1-11 Poziv – delovna telesa 22-26 podaljšanje roka

OBRAZEC-prijava kandidata

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino katastrska občina 2100 KRANJ parcela 921/2 

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe zemljišče parc. št.  301/8, k. o. 2121 - Klanec za zemljišče parc. št.  269/1, 245/5, 415/2, 264/7, 295/2 in 293/6, k. o. 2121 – Klanec.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 823/12 (ID 7132506) v izmeri 30,40 m2 in 29,88 m2, za nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov

Namera

Rok za oddajo ponudbe: 02. 03. 2023

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1034/1 (ID 6305295) v izmeri 108,78 m2, za čas 2 let.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 966/3 (ID 6217334) v izmeri 41,40 m2, za nedoločen čas

Namera

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO RABLJENE REDARSKE UNIFORME

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine:

parcele št. 1062, v deležu 246/377 do celote, v izmeri 246 m², parcele št. 578/1, v deležu 1/1 do celote, parcele št. 578/2, v deležu 1/1 do celote, vse v katastrski občini 2124 Hrastje

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine:

parcele št. 1157, v deležu 260/531 do celote, v izmeri 260 m², parcele št. 531/4, v deležu 1/1 do celote, obe v katastrski občini 2124 Hrastje

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine:

parcele št. 976 (ID znak 7268410), v deležu  246/386 do celote, v izmeri 386 m², parcele št.  419/6 (ID znak 6805040), v deležu 1/1 do celote, obe v katastrski občini 2124 Hrastje

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine:

parcele št. 1062, v deležu  91/377 do celote, v izmeri 91 m²,

parcele št. 1063, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 219 m²,

parcele št. 1211, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 41 m²,

parcele št. 1212, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 46 m²,

parcele št. 1222, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 56 m²,

parcele št. 1223, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 107 m²

parcele št. 1224, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 10 m²,

parcele št. 1229, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 10 m²,

parcele št. 1230, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 11 m²,

parcele št. 1261, v deležu  1/1 do celote, v izmeri 46 m²,

parcele št. 1064, v deležu  282/1606 do celote, v izmeri 282 m²,

parcele št. 1179, v deležu  403/594 do celote, v izmeri 403 m²,

parcele št. 1202, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 17,5 m²,

parcele št. 1204, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 66 m²,

parcele št. 1205, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 44,5 m²,

parcele št. 1210, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 96 m²,

parcele št. 1213, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 60 m²,

parcele št. 1218, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 90 m²,

parcele št. 1221, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 7,5 m²,

parcele št. 1228, v deležu  1/2 do celote, v izmeri 100,5 m², vse k.o. 2124 Hrastje za zemljišča

parcele št.  533/4 (ID znak 7245408), v deležu 1/1 do celote, v izmeri 59 m²

parcele št. 533/5 (ID znak 7245407), v deležu 1/1 do celote, v izmeri 869 m²,

parcele št.  533/6 (ID znak 7245408), v deležu 1/1 do celote, v izmeri 392 m²

parcele št. 419/3 (ID znak 7245407), v deležu 1/1 do celote, v izmeri 628 m²,

parcele št.  419/2 (ID znak 7245408), v deležu 1/1 do celote, v izmeri 16 m², vse k.o. 2124 Hrastje

Namera

Obrazec 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine katastrska občina 2100 KRANJ parcela 458/2 v deležu do 601/7500, nepremičnine katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1290 v deležu do 601/3750 in nepremičnine katastrska občina 2100 parcela 1291/1 v deležu do 601/3750

Namera

Obrazec

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 727/1 (ID 3555527)  v izmeri 1,00 m2, za nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 74/45  k.o. 2135 DRULOVKA

Namera

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v MOK za zakonodajne referendume

Namera

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v MOK za svetovalna referenduma za krajevne skupnosti Bratov Smuk in Primskovo ter Planina in Huje

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1015/10 (ID 7260956) in  katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1016/2 (ID 7260923) v deležu 1/1

Namera 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 74/36  k.o. 2135 DRULOVKA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 74/22  k.o. 2135 DRULOVKA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 969/1 (ID 7241752) v izmeri 5,80 m2, za nedoločen čas

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 159/1  k.o. 2122 HUJE

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 74/47  k.o. 2135 DRULOVKA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 876/17 (ID 6411137) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 890/5 (ID 5234101), v izmeri 631,84 m2, za čas do 30.6.2023 z možnostjo podaljšanja

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 460/2  k.o. 2100 Kranj

Namera

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest med volilno kampanjo za lokalne volitve 2022 - volitve župana in članov občinskega sveta v Mestni občini Kranj

Pogoji lokalne volitve

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prostore 

Namera

Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2022

 

Umik namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Obvestilo o umiku namere

 

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Obvestilo o umiku namere 

Namera

Priloga

Obrazec ponudbe

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljene redarske uniforme.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 923/10 (ID 6797535), v izmeri 91 m2, za čas gradnje oziroma največ za čas 2 leti.

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 287/1 in 60  k.o. 2100  Kranj.

Namera

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v Mestni občini Kranja za volilno kampanjo za volitve predsednika RS 2022

Pogoji

Spremembe pogojev

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenih mobilnih aparatov

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 74/36  k.o. 2135 DRULOVKA

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnin  -  katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 441 (ID 3523985),   katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 442 (ID 2348531) in katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 443 (ID 4363478), v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora v brezplačno uporabo na nepremičnini katastrska občina 2122 HUJE parcela 165 (ID 4793770 ) in parcelna številka 162/14 (ID 5123714), v izmeri 416,60 m2, za OBDOBJE 5 let

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 1143/4  k.o. 2085 BABNI VRT

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 1143/5  k.o. 2085 BABNI VRT

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 94/19  k.o. 2098 STRUŽEVO

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 966/3  k.o. 2100 Kranj

Namera

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba

Izjava 1 

Izjava 2

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 370/21  k.o. 2087/21 k.o. Golnik

Namera

 

Javna dražba za prodajo osebnih vozil

Javna dražba

Opis vozil

Obrazec – Ponudba za sodelovanje na javi dražbi vozil 

Izjava – soglasje 

Izjava o nepovezanosti s člani komisije ali cenilci 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 291/2 (ID 3807485), v izmeri 54 m2, za čas gradnje oziroma največ za čas 5 let

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 263/4 k.o. 2101 Rupa

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče parcelna številka 565/46  k.o. 2136 Breg ob Savi

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prostore v pritličju

Namera

Rok prijave: 6. 6. 2022

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera

Rok prijave: 18.5.2022


Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišča parcelna številka 448/73, 448/74 in 448/75 k.o. 2100 Kranj.

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 297/63 k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča za postavitev zabojnikov v Kranju

Namera

 

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča za postavitev zabojnikov v Kranju

Namera

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 297/48 k.o. 2131 Stražišče

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 911/7  k.o. 2100 Kranj

Namera

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predstavnika ustanovitelja Mestne občine Kranj v Svetu zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj – podaljšanje roka za prijavo

Razpisna dokumentacija:

Poziv

Obrazec za prijavo

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Renault Clio 1,2 16V, letnik 2010

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za kiosk

Namera

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v Mestni občini Kranja za izvedbo volilne kampanje za državnozborske volitve 2022

Namera 

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 39/13 (ID 7224627)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 39/12 (ID 7224626)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 39/11 (ID 7224629)  v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2120 PRIMSKOVO parcela 39/10 (ID 7224628) v deležu 1/1

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Volkswagen Golf plus 1,6, letnik 2005

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za osebno vozilo Renault Clio 1,2 16V, letnik 2010

Namera

Opis vozila

Ponudba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1291/5 (ID 7069180), v deležu 1/1

Namera

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/52 (ID 7195035) v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 897/2 k.o. 2100 Kranj

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 897/2 k.o. 2100 Kranj

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 200/2 in 212/1 k.o. 2122 Huje

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnin  -  katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 441 (ID 3523985),   katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 442 (ID 2348531) in katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 443 (ID 4363478), v deležu 1/1

Razpisna  dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 86/20 k.o. 2120 Primskovo

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine parc. št.  760/1, 760/2, 760/3, 739/3, 739/1 in 740/2, k. o. 2103 - Predoslje, za zemljišča parc. št. 406/4, 658/4 in 658/5, k. o. 2103 - Predoslje

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 929/4 (ID 7126167), v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 347/11  k.o. 2102  Kokrica

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/9 (ID 7183631), v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 914/1 (ID 7189732), v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino  -  katastrska občina 2121 KLANEC parcela 338/9 (ID 7193283), v deležu 1/1

Razpisna dokumentacija

Namera

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predsednika Komisije za pobude in pritožbe pri Mestnem svetu Mestne občine Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parcelna številka 62 k.o. 2122 Huje

Razpisna dokumentacija

Namera