Mladi

Škrlovec – dnevni center za mlade in družine

Škrlovec je namenjen otrokom in mladostnikom med 10. in 20. letom in njihovim družinam.

 

Osnovne dejavnosti Škrlovca:

 • svetovalno delo z uporabnikom in družino
 • skupinsko delo z mladostniki
 • skupinsko preživljanje prostega časa z mladimi, ki vzpodbuja zdrav način življenja
 • skupinsko preživljanje počitnic z mladimi, ki vzpodbuja zdrav način življenja
 • organiziranje taborov za otroke in mladostnike ter razne spremljevalne dejavnosti

Center za informiranje in poklicno svetovanje

V Kranju: Urad za delo Kranj, Šuceva 23, 4000 Kranj

Kontaktni center: 0802055

 

Seznam javnih uslužbencev

 

Varne točke Unicefa

 • Zavod za turizem Kranj, Glavni trg 7, 4000 Kranj
 • Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1, 4000 Kranj
 • Lidl Kranj, Šuceva ul. 58, 4000 Kranj
 • Policijska postaja Kranj, Bleiweisova c. 3, 4000 Kranj
 • Foto Prim, C. Staneta Žagarja 32, 4000 Kranj
 • Turistična agencija Linda, C. Staneta Žagarja 32, 4000 Kranj
 • Dom upokojencev Kranj, C. 1. maja 59, 4000 Kranj
 • Bea Kranj, C. staneta Žagarja 69, 4000 Kranj
 • Modiana Kranj, C. staneta Žagarja 69, 4000 Kranj
 • Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska ul. 10, 4000 Kranj
 • Adriatic Slovenica, d.d., poslovna enota Kranj, Kidričeva c. 2, 4000 Kranj
 • Todivo d.o.o., Koroška 53d, 4000 Kranj
 • Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj, Koroška c. 19, 4000 Kranj
 • A1 Center Kranj, Koroška c. 4, 4000 Kranj
 • Lidl Kranj, Koroška c 55a, 4000 Kranj
 • Fitnes studio Irena, Ljubljanska c 29, 4000 Kranj
 • Generali Zavarovalnica d.d., Mlekarska 13, 4000 Kranj
 • Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, Škrlovec 2, 4000 Kranj

 

Zagovornik - glas otroka

Pri Varuhu človekovih pravic RS že nekaj let teče projekt Zagovornik - glas otroka, s katerim želijo otrokom, ki so se znašli v postopkih pred ustanovami, pomagati, da bi se jih slišalo in upoštevalo.