Ankete

Datum objave: 9.1.2023

Anketa za mlade: kakšnih delavnic in tečajev si želite?

 

Lani je bila sprejeta Strategija razvoja mladinskega dela v Mestni občini Kranj. Z anketo, ki smo jo pripravili, bi radi ugotovili, kakšne so potrebe po tečajih, delavnicah, aktivnostih in usposabljanjih za mlade. Predloge in mnenja je možno podati do vključno 20. januarja 2023. 

 

Eden od  ciljev strategije razvoja mladinskega dela v MOK je tudi spodbujanje formalnega in neformalnega izobraževanja mladih. Z anketo, reševanje katere sodelujočim ne bo vzela več kot pet minut, želimo ugotoviti, kakšnih usposabljanj in aktivnosti si želijo mladi. Glede na prepoznane potrebe po dodatnih znanjih in kompetencah bodo na Ljudski univerzi Kranj pripravili ustrezno ponudbo brezplačnih neformalnih izobraževanj, ki jih mladi potrebujejo za strokovni razvoj in osebno rast.

 

Dostop do ankete je na tej povezavi, predloge in mnenja je možno podati do vključno 20. januarja 2023. 

Vašega sodelovanja se veselimo in se vam že vnaprej zahvaljujemo.

 

 

Ankete za mlade, o željah in potrebah v Kranju. V letu 2021.

 

Datum objave: 10. 2. 2022

Prispevajte k Strategiji za mlade v Mestni občini Kranj in izpolnite anketo

Mestna občina Kranj z mladinskimi organizacijami in organizacijami za mlade v Kranju pripravlja Strategijo za mlade.

 

V dokumentu bodo zbrani konkretni ukrepi za mlade s področja izobraževanja, stanovanjske politike, zaposlovanja, mobilnosti, prostega časa in participacije ter drugih področij, ki bodo skozi proces priprave strategije prepoznani kot pomembni za mlade. 

 

Če imate med 15 in 29 let, v Kranju prebivate, se izobražujete, delate ali ga obiskujete, vabimo k izpolnjevanju ankete!

 

Anketa je na voljo na tej povezavi do 11. marca 2022.

 

Za sodelovanje se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo.