Participativni proračun

Participativni proračun predstavlja sistem proračunskega financiranja, ki omogoča občankam in občanom neposredno odločanje o porabi proračunskih sredstev. Prepričani smo, da prebivalke in prebivalci najbolje razumete, kako izboljšati svoje domače okolje.

 

Izvajanje participativnega proračuna ima številne pozitivne družbene in razvojne učinke, ki koristijo tako občankam in občanom kot tudi celotni lokalni skupnosti. Dosedanje izkušnje z implementacijo participativnih proračunov so jasno pokazale, da tak pristop povečuje učinkovitost porabe proračunskih sredstev, spodbuja hitrejšo gospodarsko rast, omogoča bolj uravnotežen razvoj občin, zmanjšuje socialne razlike, krepi zaupanje v demokratične procese ter izboljšuje medsebojne odnose in sodelovanje v skupnosti.

 

V naši občini uspešno izvajamo participativni proračun, ki je prinesel številne odlične projekte.

 

Verjamemo, da v naši občini obstaja še veliko projektov, ki bi jih lahko uresničili. Zato vas vabimo, da predlagate projekte in določite, kateri so najbolj nujni ter bi najbolj prispevali k izboljšanju kakovosti življenja v vaši skupnosti.

 

Preberite več: