PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Participativni proračun predstavlja sistem proračunskega financiranja, ki omogoča občankam in občanom neposredno odločanje o porabi proračunskih sredstev. Prepričani smo, da prebivalke in prebivalci najbolje razumete, kako izboljšati svoje domače okolje. Izvajanje participativnega proračuna ima številne pozitivne družbene in razvojne učinke, ki koristijo tako občankam in občanom kot tudi celotni lokalni skupnosti.

 

V naši občini uspešno izvajamo participativni proračun, ki je prinesel številne odlične projekte.

 


V letu 2023 so bili v okviru participativnega proračuna urejeni novi garderobni prostori v Športnem parku Bitnje, v KS Bratov Smuk so postavljeni športni drogovi za fitnes na igrišču OŠ Matije Čopa, pri OŠ Janeza Puharja KS Center so pridobili dve novi mizi za namizni tenis, v Športnem parku Čirče je postavljen nov fitnes na prostem. Preplastitev oz. obnovitev košarkarskih igrišč je bila izvedena v KS Huje pred OŠ Jakoba Aljaža, v KS Kokrica pri podružnični šoli OŠ Franceta Prešerna, pri OŠ Predoslje ter pri OŠ Stražišče. Pri podružnični šoli Primskovo OŠ Janeza Puharja so bogatejši za tekaško stezo s poligonom za skok v daljino. Nadaljevali so z ureditvijo športnega parka Struževo, ki so ga v okviru participativnega proračuna pričeli urejati v letu 2022. V KS Vodovodni stolp je obnovljeno otroško igrišče v Šorlijevem naselju. V KS Zlato polje je ob pasjem parku postavljen nov rekreativni park. V KS Hrastje je bila izdelana projektna dokumentacija za postavitev opornega zidu ob športnem igrišču ob Grabnu.

 

Izvedena je bila preplastitev vozišča in ureditev odvodnjavanja v KS Besnica na lokaciji Podrovnik 30 do Podrovnik 42, preplastili so tudi odseke kolesarske poti ob železnici v Žabnici. V KS Trstenik so ob preplastitvi ceste proti zaselku Orle uredili še meteorno kanalizacijo, s to so v KS Jošt nadomestili kanalete ob cesti Pševo–Javornik. Asfaltiranje javnih prometnih površin je bilo izvedeno v KS Tenetiše pri objektu Tenetiše 84a ter v KS Goriče na delu javne poti Zalog (Svarje). Obnovljena je cesta skozi Podblico na več odsekih, popravljena je ograja na mostu Labore–Orehek pri plinski postaji. V KS Britof so z ureditvijo poljske poti pridobili urejeno površino za sprehajalce, kolesarje in lastnike zemljišč. Na relaciji Golnik–Kranj je urejena kolesarska pot, ki zagotavlja večjo varnost vseh udeleženih v prometu.

 

KS Gorenja Sava so z namenom obnovitve gozda, ki se je zmanjšal zaradi žledoloma, posadili 1000 sadik dreves. Pred vhodom v OŠ Staneta Žagarja v KS Planina so povečali varnost učencev in ostalih obiskovalcev šole z nadzidavo nadstreška. V KS Mavčiče so sanirali mrliške vežice. V KS Jošt so izvedli še delavnico za krajane, kjer so se izobraževali na področju zdravega življenjskega sloga in področju mladinskih dejavnosti. Realizacija izvedenih projektov v okviru participativnega proračuna 2023 je bila slabih 480.000 evrov.