Civilna zaščita MOK

 

Lokacija

Zmogljivost

(št. oseb)

Struževo 66, Kranj 200
Ul. Mirka Vadnova 6, Kranj 300
Ul Tončka Dežmana 1, Kranj 250
C. Staneta Žagarja 33, Kranj 100
Ul. Tuga Vidmarja 1, Kranj 500
Savska cesta 22, Kranj 100
Savska loka 4, Kranj 300
Gosposvetska ulica 12, Kranj 200
Dražgoška ulica 1, Kranj 250
Ljubljanska cesta 24, Kranj 450
Škofjeloška cesta 6, Kranj 300
Bleiweisova cesta 3, Kranj 100
Kidričeva cesta 53, Kranj 100
Kidričeva cesta 55, Kranj 200
Koroška cesta 1, Kranj 100
Ul. Nikole Tesle 2, Kranj 200
Ul. Nikole Tesle 4, Kranj 200
Gregorčičeva ulica 8, Kranj 400
C. Kokrškega odreda 1, Kranj 600
Ul. Juleta Gabrovška 19, Kranj 200
Ul. Tuga Vidmarja 10, Kranj 200
Likozarjeva ulica 23, Kranj 200
Ul. Juleta Gabrovška 30, Kranj 200
Ul. Tuga Vidmarja 6, Kranj 200
Ul. Lojzeta Hrovata 5, Kranj 200
Ul. Rudija Papeža 1, Kranj 200
Ul. Rudija Papeža 30, Kranj 200
Ul. Tuga Vidmarja 10, Kranj 200
C. Jaka Platiše 1, Kranj 200
Gogalova ulica 4, Kranj 200
Gogalova ulica 10, Kranj 200
Ul. Janka Puclja 7, Kranj 200
Trg Rivoli 4, Kranj 200
Zimski bazen v ŠC Kranj;
Partizanska c. 37
300
Stražišče/Bantale/Seljakovo naselje 150
stavba KS Čirče 25
stavba KS Mavčiče 25
OŠ Primskovo  200
Drulovka - garažna hiša blizu trgovine Mercator, Drulovka 57