Evropska komisija uvrstila Kranj v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030

Evropska komisija je aprila 2022 razkrila 100 mest, ki so se uvrstila v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 in med njimi je tudi Kranj. 

 

V Mestni občini Kranj veliko pozornosti namenjamo razvoju Kranja v trajnostno, zeleno in pametno mesto. Z uvrstitvijo v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030  bomo nadaljevali bomo z nekaterimi že zastavljenimi projekti in skupaj snovali nove. Naslednji korak je podpis pogodbe o podnebnem mestu, ki bo vsebovala tudi akcijski načrt, prilagojen Kranju. Glavni cilj Kranja je postati podnebno nevtralno mesto do leta 2030. To bo zahtevalo veliko sodelovanja in povezovanja na vseh ravneh – z občankami in občani, podjetji, industrijo, turizmom ...

 

Mesta v misiji bodo prejela 360 milijonov evrov, da bi do leta 2030 začela inovacijske poti za doseganje podnebne nevtralnosti, in sicer z ukrepi za bolj čisto mobilnost, energetsko učinkovitost in zeleno urbanistično načrtovanje ter nato ponudila možnost oblikovanja skupnih pobud in krepitve sodelovanja v sinergiji z drugimi programi EU.

 

Prednosti za mesta vključujejo prilagojeno svetovanje in pomoč namenske platforme za poslanstvo, ki jo vodi NetZeroCities, dodatno financiranje in možnosti financiranja ter možnost pridružitve velikim inovacijskim akcijam in pilotnim projektom. Misija ponuja tudi priložnosti za mreženje, izmenjavo najboljših praks med mesti in podporo pri vključevanju državljanov v misijo.


Komisija bo povabila 100 izbranih mest, da razvijejo pogodbe o podnebnih mestih, ki bodo vključevale splošni načrt za podnebno nevtralnost v vseh sektorjih, kot so energetika, zgradbe, ravnanje z odpadki in promet, skupaj s povezanimi naložbenimi načrti. Ta proces bo vključeval državljane, raziskovalne organizacije in zasebni sektor. Jasne in vidne zaveze, ki so jih mesta sprejela v pogodbah o podnebnih mestih, jim bodo omogočile sodelovanje z EU, nacionalnimi in regionalnimi oblastmi – in kar je najpomembneje –, z lastnimi državljani, da bi dosegla ta ambiciozen cilj.

 

Prve korake je Mestna občina Kranj (MOK) že naredila: najprej smo povabili občanke in občane k izpolnjevanju vprašalnika, da bi podali oceno trenutnega stanja in začrtanega razvoja Kranja, predlagali, kako izboljšati kakovost bivanja v MOK ter zmanjšati skupni ogljični in okoljski vpliv. Rezultate ankete bomo uporabili kot eno od pomembnih podlag za nadgradnjo leta 2016 sprejete Trajnostne urbane strategije do leta 2030 – prilagoditev je potrebna predvsem zaradi izzivov, ki jih prinašajo spremenjene globalne okoliščine –, ter za pripravo akcijskega načrta za podnebno nevtralnost, ki ga zahteva projekt Misija 100 evropskih mest, v pomoč pa bodo tudi pri pripravi občinskega programa varstva okolja.

 


REZULTATI ANKETE


 

Oblikovali smo tudi razširjeni strateški svet Mestne občine Kranj za podnebno nevtralnost in pametno skupnost, ki se je prvič sestal v začetku maja 2023, z več kranjskimi podjetji in predstavniki kmetijskih in gozdarskih institucij pa smo izvedli še poglobljene intervjuje s ciljem, da se razmisli, kaj lahko v njihovi panogi naredijo za prilagajanje mestne občine na podnebne spremembe in zniževanja emisij.

 

Povezane novice

V Barceloni potrditev, da je Kranj na pravi poti

V Novem Sadu predstavili pametne rešitve v Kranju

Župan na Dunaju napovedal korenite spremembe pri upravljanju mesta

Evropska komisija izbrala Kranj v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030

Župani Kranja, Ljubljane in Velenja podpisali zavezo za partnerstvo za Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

Po 35. redni seji Mestnega sveta MOK

Uvodni dogodek Misije podnebno nevtralna in pametna mesta

Skupaj do trajnostnih, podnebnih in okoljskih sprememb

Povabilo k izpolnjevanju ankete: Sooblikujte trajnostne, podnebne in okoljske spremembe v Mestni občini Kranj

Nad izzive podnebne nevtralnosti in pametne skupnosti z razširjenim strateškim svetom