Zavod za šport Kranj

Mestna občina Kranj in Zavod za šport Kranj s svojo razvejano športno infrastrukturo in naravnimi danostmi skrbita za osnovne pogoje in s tem tudi s sredstvi, da bi šport približali čim večjemu številu ljudi, tako otrokom, mladini kot tudi športno aktivnim prebivalcem.

 

V občini je preko športnih društev organiziranih večina športnih panog. To povzroča izredno razpršenost sredstev, ki jih namenjamo za sofinanciranje športnih programov.

 

S  sprejetjem Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj želimo zagotoviti čim boljše pogoje za delo zlasti tistim športnim društvom, znotraj katerih deluje pod strokovnim vodstvom, največje število mladih.