Organizacija združenih narodov je leta 2015 sprejela Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Ta združuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja: ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta med 17 cilji trajnostnega razvoja. Cilje Agende bodo morale do leta 2030 uresničiti vse države sveta.

 

Mestna občina Kranj si bo primarno najbolj prizadevala za uresničitev ciljev 9, 11, 13 in 17.

 

 

Cilj #9: Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije

 

V EU merijo predvsem napredek v krepitvi raziskav in razvoja ter inovacij in v spodbujanju trajnostnega prometa:

 

 

 

Cilj #11: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja

 

V EU merijo predvsem napredek v bogatitvi kakovosti življenja v mestih in skupnostih, napredek v spodbujanju trajnostnega prometa in v blaženju škodljivih vplivov na okolje:

 

 

Cilj #13: Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam

 

V EU merijo predvsem napredek v blaženju učinkov podnebnih sprememb, v zmanjševanju vplivov na podnebje in v uveljavljanju podnebnih pobud:

 

 

Cilj #17: Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj

 

V EU merijo predvsem napredek v utrjevanju svetovnega partnerstva in v izboljševanju finančnega upravljanja v EU:

 

Vir: https://www.stat.si/Pages/cilji/