Evropski teden mobilnosti 2023

16. 09.
- 22. 09.

Letošnji Evropski teden mobilnosti bo ozaveščal in spodbujal ljudi, da izberejo racionalnejši način vsakodnevnih potovanj. Lani je v Evropskem tednu mobilnosti sodelovalo približno 3000 krajev in mest iz 51 držav, med njimi tudi Kranj, ki v projektu sodeluje tudi letos med 16. in 22. septembrom. Uvertura v Evropski teden mobilnosti se je z različnimi trajnostnimi aktivnostmi v evropski destinaciji odličnosti 2023 že začela.

 

Mestna občina Kranj (MOK), ki jo je Evropska komisija izbrala v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, se Evropskemu tednu mobilnosti (ETM) pridružuje že 17. leto in je v tej akciji med najbolj aktivnimi občinami v Sloveniji. Slednje prepoznava tudi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), ki bo na podlagi uspešne prijave tudi letošnje dogodke ETM v Kranju sofinanciralo iz Sklada za podnebne spremembe (v okviru projekta LIFE17 - LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga delno financira Evropska unija iz programa LIFE, Sklad za podnebne spremembe ter MOPE). Letošnji Evropski teden mobilnosti bo v Kranju potekal pod okriljem Centra trajnostne mobilnosti s ciljem spodbuditi k zmanjševanju porabe energije v prometu ter izboljšanju infrastrukture za pešce in kolesarje. Poudarek bo na varčnejših poteh in pogovorih o tem, kakšna bi bila družba, če bi večino poti opravili z javnim prevozom ali se odločili za eno od oblik aktivne mobilnosti.

 

Hoja, kolesarjenje in podobni načini aktivne mobilnosti ne le zmanjšujejo obremenitve okolja, ampak tudi pozitivno vplivajo na zdravje ljudi in javnozdravstvene stroške. Večja uporaba trajnostnih načinov potovanj prinaša številne pozitivne učinke, kot so manjše obremenitve okolja, manj prometnih nesreč, bolj zadovoljna in zdrava skupnost ter boljša kakovost življenja.

Poudarja se tudi vpliv na družbeni prostor, saj večja uporaba trajnostnih načinov potovanj omogoča več javnih prostorov za druženje in premikanje ter prispeva k bolj prijetnemu urbanemu okolju.

 

CTM je v letu 2023 razširil delovanje in sodelovanje z lokalnimi deležniki ter povečal število dogodkov na temo mobilnosti, trajnostni, varnosti v prometu, tehničnih znanj, uporabe različnih načinov transporta za vse generacije. Aktivnosti, namenjene aktivni mobilnosti, so pričeli izvajati že poleti. V Medgeneracijskem centru Kranj so izvedli delavnice o nastavitvah kolesa in vzdrževanju tega prevoznega sredstva. Organizirali so športni bazar, v okviru katerega so si občani lahko izmenjali, podarili ali prodajali kolesa, kolesarsko opremo, skiroje, rolerje, rolke in ostalo športno opremo. V nadaljevanju se bo tržnica izvajala v CTM na Planini vsak zadnji četrtek v mesecu vse do oktobra.

Okrepili so sodelovanje z medobčinskim redarstvom, Svetom za preventivo in varnost v prometu Kranj ter policijo na področju varnosti, zmanjševanja škode na javnem sistemu za izposojo koles. V sodelovanju s Svetom za preventivo in varnost v prometu Kranj v avgustu pripravljajo delavnico o varnem kolesarjenju, prometnem poligonu in varni vožnji v prometu.

 

 

Trajnostno v službo in šolo

Septembra pa ne bodo aktivno mobilni le v tednu mobilnosti, ampak skozi ves mesec, v ta namen so pripravili akciji Trajnostno v službo in šolo ter Popis črnih točk z Gorenjska bike.

 

Namen akcije Trajnostno v službo in šolo je promocija in spodbujanje trajnostnega prihoda na delo in v šolo ter spreminjanje potovalnih navad. Vse organizacije, ki se bodo akciji pridružile s podpisom pisma o nameri in bodo uspešne pri izvajanju trajnostnih prihodov, bodo prejele priznanje za doprinos k trajnostni mobilnosti v Kranju. Vsi zaposleni, ki bodo na območju MOK beležili trajnostne prihode v službo (s kolesom, peš, skirojem, javnim prevozom ali kot sopotnik v avtomobilu) in sodelovali v akciji, ki se začne 1. septembra 2023 in traja do konca septembra, bodo lahko sodelovali tudi v nagradnem žrebanju.

 

Za akcijo popisa črnih točk si bodo občani lahko brezplačno izposodili kolo Gorenjska.bike in šli v akcijo evidentiranja najpogostejših ovir na javnih površinah v okolici postaj Gorenjska.bike, kot so napačno parkirani avtomobili, smetnjaki, nevzdrževane zelene javne površine (konkretno drevje in žive meje), neurejeno oglaševanje v javnem prostoru, dostavna vozila, ki se pojavljajo na površinah za pešce in kolesarje. Vsak udeleženec popisa črnih točk bo moral registracijo opraviti na CTM. Ob prijavi na popis črnih točk, bodo udeleženci dobili zemljevid, na katerem bo ažurirano, kje je že kdo vozil in navodila, kako lahko s Kranjskimi taborniki delijo lokacijo in opis smeti/ovire, ki so jo našli. V samem tednu mobilnosti pa se bodo razvrstili zanimivi dogodki: trajnostno na mal'co na Jošta, odprtje P+R Zlato polje, orientacijski kolesarski izlet in sproščanje v naravi, odprta ulica Kranja.

 

Najštevilčnejšo udeležbo pričakujejo na Joštu. Z namenom promocije uporabe sistema Gorenjska.bike v prostem času bodo uredili zaporo dela parkirišča pri informativnih tablah (Pševska cesta–Pot na Jošta) pod Joštom in spodbujali trajnostni prihod na izhodišče lokalnega hriba, ki je sicer pogosto parkirno preobremenjen. V času zapore dela parkirišča bo urejeno tudi varovanje koles: Gorenjska.bike in druga. Udeleženci akcije, ki bodo prišli na izhodišče s kolesom in bodo na svoji poti zbirali žige ob skulpturah ter evidentirali morebitne ovire, bodo nagrajeni z brezplačno malico na Joštu. Otroci, ki bodo prinesli kartonček z vsemi štampiljkami, bodo na vrhu dobili od Kranjskih tabornikov značko maskote Poti na Jošta, mimo krokodila! Ogledali si bodo črno kuhinjo in spili čaj v taborniškem domu Puščava. Pohodu bo na vrhu sledila delavnica sproščanja. Center za krepitev zdravja pa bo izvajal tudi meritve krvnega tlaka.

 

Zaključni dogodek bodo izvedli kot odprto ulico Kranja, kjer se bodo s svojimi programi in aktivnostmi predstavili partnerji projekta: Ljudska univerza Kranj, Center za krepitev zdravja, Svet za preventivo in varnost v prometu Kranj, Kranjski taborniki …

 

Več informacij in prijave za posamezne dogodke: ctmgorenjska@mobiln.si in 030 350 708.

Aktivnosti spremljajte tudi na spletnih straneh www.gorenjska.bike in www.kranj.si ter družbenih omrežjih Mobiln.si.Slovenia, Center Trajnostne Mobilnosti Kranj.