Jezikovne urice

Stolp Pungert
22. 03.
ob 16:30
16:30
- 22. 03. ob 18:00
Vsako sredo: 16.30–17.15 ∣ 7–9 let 17.15–18.00 ∣ 9–15 let Število mest je omejeno. Sredine popoldanske delavnice so namenjene osnovnošolcem, predvsem tistim, katerih materni jezik ni slovenščina in so v slovenski šolski sistem vključeni prvo, drugo ali tretje leto. Zaželeno je, da se jim na delavnicah pridružijo tudi starši in da se oblikuje skupina, ki prihaja redno. Udeleženci v manjši skupini spoznavajo slovensko kulturo, se učijo besedišča, izpopolnjujejo besedni zaklad in ob ponavljanju prepoznavajo različne besedne vzorce. Vsaka delavnica bo posvečena določeni temi. Urice bodo vključevale kontekst multisenzoričnega posredovanja jezika skozi igro, petje, pripovedovanje zgodb, gibanje in ustvarjalne delavnice. Večkulturnost udeležencev obravnavamo kot možnost za učenje strpnega, solidarnega, prijateljskega in raznolikega sobivanja v družbi. Delavnice izvaja Lea Cahunek, diplomirana socialna pedagoginja, učiteljica dodatne strokovne pomoči z večletnimi izkušnjami na področju dela s priseljenci. Izvaja tečaje za otroke, mladostnike in starše ter v okviru doktorske naloge raziskuje vključevanje albansko govorečih priseljencev v Sloveniji. Prijave in več informacij: info@pungert.si ali 041 589 231 (Lea).
Povezava do dogodka