Nevladne organizacije

Center Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo

Kidričeva 53, 4000 Kranj

T: 042818611

E: info@center-korak.si

 

AURIS, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Gorenjske

Huje 23a, 4000 Kranj

T: 042351470

Gsm: 041777036

Faks: 042351470

E: auris.zlata@gmail.com

 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj

C. Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj

T: 042369830

Fax: 042021918

E: mdsskr@siol.net

E: mdsskr@zveza-slepih.si

 

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije (CVB)

Linhartova 51, 1000 Ljubljana

T: 4758100

Faks: 014372070

E: info@zdruzenjeCVB.com

 

Društvo vojnih invalidov Gorenjske Kranj

Luznarjeva 3a, 4000 Kranj

T: 042357434

Faks: 042357435

E: dvikr@siol.net

 

Združenje 91 (Združenje vojnih invalidov '91)

Luznarjeva 3a, 4000 Kranj

T: 040666952

E: info@zdruzenje91.si

 

Društvo psoriatikov, podružnica za Gorenjsko

Gosposvetska ul. 9, 4000 Kranj

T: 040943880

E: info.gorenjska@drustvo-psoriatikov.si

 

Klub zdravljenih alkoholikov Nova brazda

Koroška c. 19, 4000 Kranj

E: saso.strman@gmail.com

 

Medgeneracijsko društvo z roko v roki

Huje 23a, 4000 Kranj

T: 051722772

E: mirko.steiner@drustvo-zrokovroki.si

 

Koronarno društvo Gorenjske

Jezerska cesta 41, 4000 Kranj

T: 031742278

E: info@koronarno-drustvo.si

 

Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje

Tomšičeva ulica 13, 4000 Kranj

T: 042369020

E: sent.kranj@siol.net

 

Območno združenje Rdečega križa Kranj

Bleiweisova 16, 4000 Kranj

T: 041201867

T: 042018670

Faks: 042018671

E-pošta: ozrk.kranj@siol.net

 

Center za psihološko svetovanje Posvet

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 031704707

E: info@posvet.org

 

OZARA SLOVENIJA, Nacionalno združenje za kakovost življenja

Kidričeva ulica 6, 4000 Kranj

T: 042362610

GSM: 031495514

E: kr@ozara.org

 

Društvo za pomoč ščitničnim bolnikom Gorenjske

Komenskega ulica 2, 4000 Kranj

T: 031689127

E: drustvo.scitnicamojdragulj@gmail.com 

 

Društvo paraplegikov Gorenjske

Ulica Lojzeta Hrovata 4c, 4000 Kranj

T: 042354550

T: 051612445

E: dp.gorenjska@gmail.com