Pomoč starejšim 

Pomoč na domu

Pomoč na domu za Mestno občino Kranj izvaja Dom upokojencev Kranj.

 

Cena za uporabnika za uro opravljene storitve pomoči na domu znaša:

  • 4,20 € ob delavnikih, 
  • 5,85 € ob nedeljah,
  • 6,11 € na dan državnega praznika in dela prostega dne.

 

Za informacije se obračajte na vodjo javne službe pomoči na domu:

Jelka Humar

T: 042801305

E: jelka.humar@du-kranj.si

Teleoskrba

Storitev varovanja na daljavo (v nadaljevanju E-oskrba) obsega celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma v primeru, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

 

S storitvijo starostnik lahko dalj časa ostane v domačem okolju in ni potrebna namestitev v domsko varstvo. Upravičenci do te storitve so osebe, ki jim psihofizične sposobnosti še omogočajo, da s to storitvijo in z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju.

 

Mestna občina Kranj uporabniku, ki ima stalno prebivališče v Mestni občini Kranj in v Mestni občini Kranj tudi stalno prebiva, sofinancira strošek E-oskrbe v višini 5 € mesečno, o čemer odloči pristojni občinski organ s področja socialnega varstva skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

 

Vse ostale stroške krije uporabnik. Izvajalci E-oskrbe morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te dejavnosti.

 

vloga

 

 

Matija

MATIJA – mreža, aktivnosti, trženje, informiranje in asistence

 

Na številki 0801010 so brezplačno dostopne aktualne informacije za starejše, podatki o dejavnostih različnih prostovoljnih organizacij in kontakti javnih in zasebnih izvajalcev pomoči ter storitev za starejše

 

Temeljni sklopi storitev so:

  • Informiranje in povezovanje za večjo socialno varnost (informacije o zdravstvenih ustanovah, čakalne vrste pri specialistih, medicinsko-tehnični pripomočki, zdravilišča, domovi za starejše, socialne pravice, humanitarna pomoč, aktivnosti in dogodki)
  • Storitve za oskrbo in pomoč v gospodinjstvu (seznami izvajalcev pomoči na domu, pomoč pri organizaciji plačljivih storitev na domu, čiščenje, organiziranje prevozov, pranje, likanje)
  • Zdravstvene storitve in osebna pomoč ( organiziranje zdravstvenih storitev, naročanje pri zdravniku, nega na domu, telealarm in telemedicina, fizioterapija, naročanje in izposoja medicinsko tehničnih pripomočkov in pripomočkov za nego na domu, dnevno varstvo, institucionalno varstvo)
  • Vzdrževanje in prilagoditve doma (adaptacije bivalnega okolja, obrtniška in vzdrževalna dela, gospodinjski aparati, pohištvo, servis in dobava gospodinjskih aparatov, svetovanje in posredovanje v nepremičninskih zadevah)

 

E-naslov: info@cd-matija.si