Pomoč starejšim 

Pomoč na domu

Pomoč na domu za Mestno občino Kranj izvaja Dom upokojencev Kranj.

 

Cena za uporabnika za uro opravljene storitve pomoči na domu znaša:

  • 4,20 € ob delavnikih, 
  • 5,83 € ob nedeljah,
  • 6,17 € na dan državnega praznika in dela prostega dne.

 

Za informacije se obračajte na vodjo javne službe pomoči na domu:

Jelka Humar

vodja pomoči na domu

T: 042801305

E: jelka.humar@du-kranj.si

E-oskrba

Storitev varovanja na daljavo (v nadaljevanju E-oskrba) obsega celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma v primeru, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

 

S storitvijo starostnik lahko dalj časa ostane v domačem okolju in ni potrebna namestitev v domsko varstvo. Upravičenci do te storitve so osebe, ki jim psihofizične sposobnosti še omogočajo, da s to storitvijo in z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju.

 

Mestna občina Kranj uporabniku, ki ima stalno prebivališče v Mestni občini Kranj in v Mestni občini Kranj tudi stalno prebiva, sofinancira strošek E-oskrbe v višini 5 € mesečno, o čemer odloči pristojni občinski organ s področja socialnega varstva skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

 

Vse ostale stroške krije uporabnik. Izvajalci E-oskrbe morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te dejavnosti.

 

vloga