Predstavitev trajnostnih praks v Kranju [EKO teden]

Glavni trg
25. 03.
09:00
- 25. 03. ob 12:00
Predstavitev dobrih praks pri ravnanju z odpadki, trajnostne mobilnosti in turizma v Kranju. Na info točki se lahko tudi naknadno pridružite čistilni akciji, ki bo tačas potekala po občini Kranj.