6. redna seja sveta MO Kranj

Kranjski mestni svet se je 22. maja sestal na šesti redni seji, na kateri so svetniki obravnavali spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Gre za uskladitev prostorskega načrta z novo prostorsko zakonodajo, na novo so definirane tudi strokovne podlaga za oglaševanje. Predvidena je nova ureditev Ulice Rudija Šelige. Vključenih pa je tudi več manjših vsebinskih popravkov, ki bodo olajšali odločevanje in pridobivanje gradbenih dovoljenj.

 

Mestni svetniki niso podali soglasja k imenovanju direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj. Razpravljali pa so še o spremembi odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkiranja. S spremembo se uporabnikom parkirišča Sejmišče omogoča enourno brezplačno parkiranje s parkirno kartico Mestne občine Kranj. Odredba za to parkirišče je doslej predvidevala plačljivo parkiranje v višini 0,60 EUR za vsako začetno uro. Enako bo veljalo tudi za parkiranje na Mladinski in Stritarjevi cesti v Kranju. Po novem se brezplačno parkiranje obeta tudi na parkirnih mestih pred zapornico na parkirišču Huje. Parkiranje se odslej ne bo zaračunavalo ob praznikih. Novi ukrepi spodbujajo prebivalce in obiskovalce k obisku mestnega središča Kranja.