AGORA delavnica: Zbiranje idej in določanje prioritet

18.10.2021 je v prostorih Mestne občine Kranj potekala delavnica projekta AGORA, Zbiranje idej in določanje prioritet, ki je prva delavnica od treh, kjer bodo deležniki sooblikovali agendo urbane prenove na področju javnih površin stanovanjskih sosesk.

Na delavnici AGORE »State of Play Workshop«, ki je bila v mesecu juniju, smo deležnikom predstavili rezultate operativne analize mesta Kranj, znotraj katere so bila izpostavljena štiri stanovanjska območja oziroma soseske, ki imajo potencial za revitalizacijo, to so soseske v Stražišču, Šorlijevo naselje, Planina in soseska novejše Drulovke, ki je tudi pilotno območje projekta AGORA.

 

Pred delavnico »Zbiranje idej in določanje prioritet« je bila izvedena kratka anketa s predsedniki krajevnih skupnosti na območju vseh štirih sosesk. Vprašanja so se nanašala na področje zelenih, športnih, rekreacijskih površin, otroških igrišč, vrtičkov,  na področje vseh vidikov varnosti (prometne, požarne, intervencijske, vandalizem itd.), na družbeno področje (kulturni, športni in drugi dogodki, različne oblike druženja) in na področje vizualne podobe soseske (arhitektura, urbanizem, nelegalne gradnje). Pridobili smo odgovore kakšne težave in izzive zaznajo v soseski, kakšne rešitve, pobude predlagajo za reševanje navedenih težav in katere prioritetne rešitve bi izpostavili na vseh navedenih področjih.

 

Rezultati vprašalnikov so bili posredovani deležnikom, na sami delavnici pa se je na podlagi pridobljenih rezultatov z udeleženci razvila razprava o soodvisnosti tipa soseske in razvojnih potrebah soseske, kot tudi o ključnih izzivih na področju javnih površin stanovanjskih sosesk, kot je določitev funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim objektom. Poleg razprave vezane na problematiko posameznih sosesk, je bila izpostavljena potreba po celostnem urbanističnem pogledu, skozi katerega bi bilo potrebno obravnavati tovrstne javne površine mesta in jim določiti osnovne standarde z namenom ustrezne rabe in varovanja javnega prostora.

 

Delavnica se je zaključila z okvirno določitvijo prioritetnih razvojnih potreb za posamezne soseske in prioritet na ravni mesta oz. na ravni javnih površin v stanovanjskih soseskah mesta, kar bo osnova za naslednjo delavnico z deležniki, to je »Oblikovanje instrumentov in rešitev«.