Anketa MOK: Občani večinoma dovolj informirani

Mestna občina Kranj (MOK) je 1. aprila objavila spletno anketo, s katero je želela od občanov pridobiti informacije, kako uspešno deluje in jih informira v času kriznih razmer zaradi epidemije virusa covid-19. Končni rezultati kažejo, da so ljudje večinoma zadovoljni z delom MOK, nekatere predloge je MOK že upoštevala, drugi pa bodo dobra podlaga za še boljše delo občine v prihodnje.

 

Na anketo je odgovorilo 351 ljudi, od tega več kot 83 odstotkov z območja MOK. Največ anketirancev, dobrih 200, je bilo starih od 35 do 54 let.

 

Na vprašanje, kako so zadovoljni s komuniciranjem MOK o razvoju dogodkov ob epidemiji koronavirusa, je približno 56 odstotkov odgovorilo, da so (zelo) zadovoljni, dobrih 18 odstotkov je srednje zadovoljnih, slabih enajst odstotkov pa nezadovoljnih.

 

 

Podobne so bile ocene aktivnosti Mestne občine Kranj, ki skupaj s civilno zaščito skrbi za izvrševanje ukrepov Vlade RS za zajezitev širitve koronavirusa: več kot 60 odstotkov sodelujočih v anketi je z njimi (zelo) zadovoljnih, 18 odstotkov srednje zadovoljnih, dobrih 21 odstotkov pa nezadovoljnih.

 

Spletna stran MOK pomemben vir informacij

 

Anketiranci so ocenjevali tudi pomembnost posameznega medija za njihovo informiranost o koronavirusu. Spletno stran MOK je več kot polovica ocenila za (zelo) pomembno (dobrih 31 odstotkov »zelo pomembna«, slabih 23 odstotkov »pomembna« pri informiranju o koronavirusu), za nekaj manj kot 17 odstotkov vprašanih pa ni pomembna. Za primerjavo: skoraj 90 odstotkov je za (zelo) pomemben ocenilo b, slabih 70 odstotkov nacionalne medije, Radio Kranj je pomemben vir informacij za slabih 35 odstotkov anketiranih, Gorenjski glas za odstotek manj.

 

Pohvale, kritike in predlogi

 

MOK je sodelujoče v anketi pozvala tudi k predlogom, kaj še lahko stori za njihovo boljšo informiranost v času epidemije. Med odgovori je bilo večkrat navedeno, da nimajo pripomb oziroma da MOK svoje delo dobro opravlja, dober odziv je požel tedenski zbir pozitivnih novic in seznam lokalnih pridelovalcev hrane.

 

Nekaj sodelujočih je izrazilo željo, da bi se jih po objavi novice o tem obvestilo še po elektronski pošti ali prek več družbenih omrežij (ne le Facebooka) in da bi tam MOK delila tudi informacije drugih lokalnih medijev.

 

Nekateri so izrazili potrebo po več spodbudnih člankih, kako preživeti karanteno, drugi potrebo po obveščanju s pomočjo letakov, zlasti za boljšo informiranost starejših občanov, kar je MOK tudi naredila.

 

 

Med predlogi se je znašlo precej takšnih, ki niso bili vezani na boljšo informiranost, temveč na samo delovanje občine (na primer Wi-Fi po celem mestu ali zaščitne maske za vse občane), tudi taki, za katere MOK nima pristojnosti (več reda v trgovinah, omilitev vladnih ukrepov …).

 

MOK se zahvaljuje vsem, ki so si vzeli čas za izpolnjevanje ankete in prispevali svoja mnenja. V sodelovanju je moč in tako zmoremo več in bolje.