28. 10. 2020

Anketa - Tudi v Kranju aktivnosti proti podnebnim spremembam

Mestna občina Kranj se je ob predsedovanju Slovenije Evropskemu svetu pridružila projektu Trio s sloganom: misli evropsko, deluj lokalno. Gre za mednarodni projekt, v katerem članice Evropske unije, mesta in šole sodelujejo skupaj v boju proti podnebnim spremembam kot podpora Nemčiji, Portugalski in Sloveniji ob predsedovanju Svetu EU.

 

Za vključitev v projektne aktivnosti sta bili v vsaki od sodelujočih držav izbrani dve mesti in dve šoli, ki bodo predstavili ambiciozne podnebne ukrepe, izvedene na lokalni ravni, ter si med sabo izmenjali izkušnje in znanje. V Sloveniji projekt koordinirata Energetska agencija za Podravje iz Maribora in Lokalna energetska agencija Gorenjske iz Kranja. V projektu pa poleg Mestne občine Kranj sodelujejo še Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Maribor, III. gimnazija Maribor ter Osnovna šola Stražišče Kranj.

 

Vsi sodelujoči partnerji v projektu se zavedajo pomembnosti in nevarnosti podnebnih sprememb ter dejstva, da moramo v aktivnostih proti njim sodelovati vsi. Mesta so središča gospodarskih, kulturnih in družbenih dejavnosti in predstavljajo prostor, kjer lahko s primernim delovanjem dosežemo spremembe, ki vplivajo na širše okolje in veliko število ljudi. Zato bodo v pripravah na predsedovanje in v času predsedovanja EU sodelovali, razpravljali o aktivnostih za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter si hkrati izmenjevali izkušnje, razumeli interese in položaje drug drugega. S tem bodo omogočili hitrejši napredek, temelječ na skupnem razumevanju stanja in položaja ter izzivov in potenciala, ki ga nudi soočanje s podnebnimi spremembami.

 

V okviru projekta bo vzpostavljena platforma za lokalne, nacionalne in evropske odločevalce z namenom, da se bodo med sabo povezali in razpravljali o pomembnih elementih podnebnih ukrepov, razumeli interese drug drugega in se približali skupnemu razumevanju izzivov in potencialnih rešitev za brezogljično prihodnost.

 

Projekt je sofinanciran s strani Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, stavb in nuklearne varnosti ter evropske iniciative Europaische Klimashutzintiative – EUKI. Glavni cilj EUKI je spodbujanje podnebnega sodelovanja v Evropski uniji, da bi znižali emisije toplogrednih plinov.

 

Mestna občina Kranj vabi, k sodelovanju v raziskavi, s katero želi ugotoviti, kako ljudje, ki živijo, delajo ter hodijo v šole v partnerskih mestih, razmišljajo o lokalnih podnebnih ukrepih in njihovih vplivih. Anketa bo aktivna do 10. novembra 2020 in je  na voljo na tej povezavi.

 

Osnovne informacije o projektu:

Program: The European Climate Initiative (EUKI)

Trajanje projekta: april 2020–januar 2022

Države: Nemčija, Portugalska in Slovenija

Partnerji: Navigant – A Guidehouse Company, adelphi consult GmbH, Independent Institute for Environmental Issues (UfU e.V.), Energetska agencija za Podravje – ENERGAP, Institute of Social Sciences – University of Lisbon (FCiências.ID)

Spletna stran projekta: https://www.euki.de/en/euki-projects/three-presidencies/

E-mail: three4climate@guidehouse.com

 

Three 4 climate