Čas je, da se Kranj postavi na zemljevid evropskih kulturnih prestolnic

Kranj buhti od ustvarjalne energije, kar se najbolj kaže prav v času praznovanja slovenskega kulturnega praznika. Galerija Prešernovih nagrajencev (GPN) in Prešernovo gledališče Kranj bosta 8. februarja gostila Prešernove nagrajence, Layerjeva hiša in trije stolpi bodo s tremi razstavami (Miha Perčič – Art reciklaža, Ajda Tomazin – Odprti predali in Andrej Štular – Vseeno) odprli Teden kulture, medtem ko bo Kranj odet v podobe 19. stoletja na tradicionalnem Prešernovem smenju.

 

A kulturna radoživost v letu 2019 ne bo pojenjala. Kranj letos obeležuje tudi 150-letnico zadnjih verzov Simona Jenka – v ta namen bo na presečišču ulic med Jenkovo in Tomšičevo vzpostavljena Jenkova soba kot rezidenčni program, ki poudarja dramatiko mladih, prevajanje gledaliških tekstov, sodobne verzije starejših zapisov in knjižne adaptacije. Konec leta pa bo v duhu 100-letnice rojstva Prešernovega nagrajenca in Kranjčana režiserja Franceta Štiglica.

 

Projektna skupina nadaljuje s prijavo

Tudi projektna skupina Kranja za naziv evropske prestolnice kulture (EPK) 2025, ki je bila uradno potrjena s strani Mestne občine Kranj, pospešeno nadaljuje s pripravo obsežne prijave.

 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, je ob imenovanju skupine izjavil, da je Kranj že sedaj kulturno mesto – z vsemi institucijami, od muzejev, gledališč, umetniških hiš do programov, ki se izvajajo v njih. Kandidatura za evropsko prestolnico kulture tako predstavlja vrh in združitev teh aktivnosti, društev in posameznikov, s katerim se bo Kranj postavil na zemljevid evropskih kulturnih prestolnic.

 

Pod sloganom ∞končno Kranj 2025 se projektna skupina zavzema za dva cilja: uspešno pripraviti in oddati zmagovalno prijavo, ki bo Kranju in regiji omogočila, da se v obdobju od 2020 do 2026 (in dlje) postavi na kulturni zemljevid Evrope ter povezati razpršene projekte različnih organizacij v eno zgodbo s skupno vizijo, ki bo že do leta 2020 služila razvoju regije.

 

Gorenjska – kulturna regija

Kranj kandidaturo sloni predvsem na geografski umeščenosti med Alpe in v porečje Save. Projektna skupina ∞končno Kranj 2025 želi na neskončni liniji ustvariti trajne kulturne mreže med gorenjskimi mesti in institucijami. Tako že v fazi priprave projekta želi oblikovati vzdržen model vsebin in infrastrukture, ki ohranja naravno dediščino in ozavešča o nujnosti pristnega odnosa do narave.

 

Mesta in regijo želi opolnomočiti z novimi projekti in mednarodnimi sodelovanji ter pritegniti nova občinstva. S skupnimi kulturnimi, ustvarjalnimi in civilnimi iniciativami in projekti Kranj želi stkati mreže, ki predstavljajo temelje modelu trajnostne politike za kulturo.

 

EPK Kranj 2025 širi svojo ekipo

S tem namenom so tudi objavili poziv, v katerem iščejo posameznike ali skupine, ki želijo v projekt prispevati svoj čas in znanje. Ob vseh aktivnostih, ki jih skupina pripravlja (delovna srečanja, kulturni in izobraževalni dogodki, strokovne delavnice), namreč vzporedno identificira programske partnerje in posameznike, ki delujejo v kulturi. V razširjeni skupnosti, ki bo sledila cilju povezati gorenjska mesta, so potrebni posamezniki, ki imajo določena operativna znanja.

 

Povabilo k sodelovanju in vprašalnik sta objavljena na povezavi: http://skrci.me/epk2025

 

»Ker smo skupina različnih posameznikov s področja kulture, regionalni razvoj enačimo z močnim programom kulture, ki generira napredek v družbi. “Program kulture” moramo razumeti kot večletno kulturno strategijo regije, prav tako pa želimo “kulturo” razumeti najširše. To je kultura, ki je in bo skozi čas oblikovala prostor Gorenjske, ki je že danes kulturna regija,« so še zapisali v projektni skupini Kranja za naziv evropske prestolnice kulture (EPK) 2025.

 

O projektni skupini EPK

Projektno delovno skupino za Kranj EPK 2025 je imenovala Mestna občina Kranj. Skupina koordinira dejavnosti, povezave s prijavo Kranja in Gorenjske regije za naziv Evropska prestolnica kulture 2025. Ožja strokovna ekipa je odgovorna za pripravo obsežnega dokumenta “bid-book”, ki vključuje program kandidature ter vizijo programskih in projektnih vsebin.

 

Ožja strokovna ekipa je sestavljena iz posameznikov, ki delujejo na področju kulture v Kranju, in se v več fazah povezuje z Mestno občino Kranj z nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi, posamezniki in gospodarskimi subjekti v MOK, z bližnjimi gorenjskimi mesti in akterji, ki delujejo v njih, s širšo mrežo gorenjskih mest in z mednarodnimi projekti evropskih mest.

Kategorije:
kultura