Čez Rupovščico odslej po novem mostu

Obnova mostu čez Rupovščico na sotočju s Kokro, ki se je začela sredi julija letos, je zaključena. Nov most je širši, v celoti zgrajen z armiranim betonom, nima več sredinskega podpornega stebra, zato je zdaj pretočnost reke pod mostom boljša. Poleg tega so v neposredni bližini mostu vzpostavili še dodatnih šest asfaltiranih parkirnih mest.

 

Nekaj manj kot 240.000 evrov vredna investicija je po nekaj mesecih zaključena. Stari most so zaradi dotrajanosti porušili ter zgradili novega, širšega in v skladu z zahtevanimi standardi. Dostop do športno-rekreativnih površin ob reki in kmetijskih površin je tako po slabem letu in pol znova neoviran. Prehod čez dotrajan in zato nevaren stari most je Mestna občina Kranj (MOK) namreč v skladu z usmeritvami inšpektorata prepovedala avgusta lani, a so ob tem poskrbeli, da so občani do Kosorepa in drugih površin na območju sotočja Rupovščice ter Kokre lahko dostopali prek nasipa z urejeno pešpotjo, pozneje tudi po brvi.

 

Občankam in občanom ter drugim obiskovalcem se v MOK zahvaljujejo za potrpežljivost, zlasti v času izvajanja gradbenih del. Projekt je zdaj zaključen, spomladi bodo uredili še okolico in zasadili površine v neposredni bližini mostu, ki so zdaj še neporaščene in ob vlažnem vremenu tudi blatne.

 

V MOK pozivajo tudi k pravilnemu parkiranju, torej na za to določenih in tudi na novo asfaltiranih parkirnih mestih, ter k spoštljivemu odnosu naravnih površin ­– uporabljajo naj obstoječe poti in ne drugih kmetijskih ali gozdnih površin, odpadke naj odnesejo s seboj.

 

Nov most čez Rupovščico in urejena parkirna mesta.

 

Most ima zdaj le dva podporna stebra, tako da je pretočnost reke pod njim boljša.