Čim več lokalno pridelane hrane v kuhinje javnih zavodov

Mestna občina Kranj je organizirala posvet »Povečanje lokalne in ekološke prehranske samooskrbe v Mestni občini Kranj in na Gorenjskem« s ciljem, da pridobi čim več informacij, dobrih praks in usmeritev, kako otrokom, mladostnikom in starejšim zagotoviti bolj kakovostno prehrano, ter delovati trajnostno.

 

V Mestni občini Kranj (v nadaljevanju MOK) si želijo v prihodnjih petih letih povečati delež lokalnih živil v prehrani javnih zavodov za 20 odstotkov, delež ekološko pridelanih pa vsaj za  odstotkov. Eden od ciljev je povečati ali vsaj ohraniti število kmetij ter jih spodbuditi k večji pridelavi z zagotovilom, da bodo njihove pridelke odkupovali tudi javni zavodi. Že samo osnovne šole v kranjski občini na dan pripravijo 10.000 obrokov, zato je potencial na tem področju velik.

 

Župan MOK, Matjaž Rakovec, je povedal, da nekaj šol pri organizaciji prehrane že sodeluje z lokalnimi pridelovalci in pozdravil takšno ravnanje in dodal: »V Mestni občini Kranj si bomo prizadevali, da se vse zadruge, ki delujejo na tem področju, povežejo in postanejo kanal za oskrbo v šolah in vrtcih«.

 

Na dobro obiskanem posvetu so strokovnjaki z Zavoda za šolstvo Slovenije, s Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj,  Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij ter predstavniki zadrug med drugim predstavili prav možnosti sodelovanja pri javnem naročanju lokalno pridelane hrane.

 

Organizatorjem prehrane v javnih zavodih je brezplačno na voljo tako imenovani Katalog živil, s katerim si lahko pomagajo pri postopkih javnega naročanja, saj ta zagotavlja vse pomembne informacije – o poimenovanju živil, ponudnikih in njihovih izdelkih, o hranilni vrednosti, alergenih, certifikatih kakovosti …

 

Nekatere šole že naredile prve korake

Navdušile so tudi predstavitve dobrih praks javnih zavodov. Osnovne šole v Kranju si z veliko truda prizadevajo, da bi mladostnike navadili in izobrazili o pomenu zdravega prehranjevanja, poudarjajo pa, da se to najprej začne v družini, nato pa nadaljuje v vrtcih in šolah. V eni od osnovnih šol tako učenci aktivno sodelujejo pri pripravi jedilnikov.

Na posvetu so se udeleženci seznanili še z rezultati ankete o prehrani v javnih zavodih na območju MOK. Izkazalo se je, da delež lokalnih in ekoloških živil v javnih zavodih variira, zato jih bo treba s posebnimi aktivnostmi spodbuditi k večjemu deležu naročanja lokalno pridelanih izdelkov.

 

Nadaljnje aktivnosti na tem pomembnem področju bo vodila delovna skupina MOK za povečanje lokalne samooskrbe, ki deluje v okviru Strateškega sveta za pametno mesto in skupnost. Med drugim bodo spodbudili ponudnike lokalnih in ekoloških živil, da predstavijo svoje izdelke in ocenijo, v kolikšnih količinah so jih sposobni pridelati, v pripravi pa je tudi akcijski načrt dogodkov, ki bodo motivirali ljudi in promovirali lokalno pridelano hrano.