Čiščenje črnih točk najverjetneje že v kratkem

Vse do torka, 5. maja, bodo na območju Mestne občine Kranj (MOK) popisovali lokacije, kjer se nahajajo večje količine odpadkov. Včeraj so bili predstavniki MOK, enot Civilne zaščite MOK, krajevnih skupnosti ter medobčinski inšpektorji in redarji na terenu prvi dan in ugotovili, da je urbano in naravno okolje onesnaženo predvsem z drobnimi odpadki. Najverjetneje bosta v MOK kar dve čistilni akciji: ena urgentna, druga še z ozaveščevalno vsebino.

 

Zaradi epidemije virusa covid-19 so manjše ekipe ob posebnih navodilih in varnostnih ukrepih popis tako imenovanih črnih točk izvedle v manjših skupinah z zemljevidom lokacij, na katere so občani opozorili MOK, medobčinski inšpektorat, Komunalo Kranj ali svojo krajevno skupnost, ter tabelami, v katere so zapisovali vrsto in količino odpadkov, stanje tudi fotografirali in novo odkrite lokacije vrisovali v zemljevide.

 

čiščenje črnih točk

 

Pregledali so urbana naselja MOK, še zlasti robove naselij, prečesali Stražišče, Pševo, Javornik, Čepulje, Planico, Lavtarski vrh in obrobje KS Bitnje, Gorenjo Savo, Rakovico, Besnico, Nemilje, Podblico, Njivice, potapljači so pregledali območje med Zarico in Trbojskim jezerom, jamarji kanjon Kokre pod gostilno Arvaj, vodniki psov del Struževega in Okroglega, radioamaterji in enote prve pomoči območje Udin Boršta …

 

Drobni odpadki tudi posledica neurij

 

Eni od akcijskih skupin, ki je pregledovala teren na območju Bobovka, se je pridružil tudi župan MOK Matjaž Rakovec. »Človek ni vesel, ko naleti na kupe odpadkov sredi lepe narave, ekološki otoki pa so nedaleč stran. Še enkrat naprošam vse občane, naj odpadkov ne puščajo v okolju, pač pa jih odnesejo s seboj in pravilno odložijo v ustrezne zabojnike, na ekološke otoke ali jih odpeljejo v zbirne centre, če gre za večje kose.«

 

Splošna ugotovitev prvega dneva na terenu je bila, da v okolju prevladujejo predvsem drobni odpadki – od odvržene zaščitne opreme do najrazličnejše embalaže, papirčkov, kar so, kakor so ocenili delavci na terenu, še ostanki neurij oziroma močnega vetra. Ta je po Kranju in okolici zgodaj spomladi povzročal številne preglavice in ne le lomil drevesa, pač pa tudi raznašal odpadke daleč naokoli. Včeraj so sicer ekipe naletele tudi na kar nekaj divjih odlagališč, močno onesnaženih z najrazličnejšimi, tudi kosovnimi in gradbenimi odpadki.

 

Na tak način se bo evidentiranje že znanih pa tudi novih lokacij črnih točk nadaljevalo vse do prihodnjega torka, 5. maja, ko jih bodo vnesli v digitalni kataster črnih točk z vsemi podrobnostmi – o vrsti in količini odpadkov ter priporočilom, kakšna oprema bo potrebna za ustrezno odstranitev.

 

Dve akciji namesto ene

 

»Glede na precejšnjo količino odpadkov v naši lepi občini menim, bi bilo smiselno organizirati dve čistilni akciji: eno takoj, ko se bo situacija z epidemijo umirila – in trenutno sproščanje vladnih ukrepov že kaže na to –, drugo, veliko in tradicionalno, ki v Kranju poteka pod okriljem Kranjskih tabornikov, pa v jeseni,« je dejal župan Matjaž Rakovec.

 

 

Vodja čistilne akcije Očistimo Kranj – Kran' ni več usran 2020, ki bi morala potekati že konec marca, Klemen Markelj je pozdravil županov predlog: »V prvi akciji bi poskrbeli za odvoz odpadkov z najbolj kritičnih točk in lepši videz sosesk, v katerih živimo, jeseni pa v čiščenje vključili tudi šole. Načrt je, da se hkrati s tem uvede zanimive vsebine, prek katerih bomo otroke ozaveščali o pomenu čistega okolja in posledicah nepravilnega odlaganja odpadkov v naravi.«

 

Vse dotlej bo možno morebitne novo odkrite točke sporočati oziroma vnašati v digitalni kataster, ki bo v kratkem dostopen na spletnih straneh MOK.

 

Fotografije: Grega Eržen/MOK