Dela ob Savski cesti se lahko začnejo

Mestna občina Kranj je prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo Savske ceste in mostu pri Planiki, tako da bo še letos začela z uresničevanjem tega nujno potrebnega projekta. S tem bodo uredili in revitalizirali ta del Kranja, urejena prometna in komunalna infrastruktura pa sta pogoj tudi za začetek gradnje stanovanj v soseski Ob Savi, ki jo načrtuje Stanovanjski sklad RS (SSRS).

 

V Mestni občini Kranj (MOK) bodo zdaj najprej objavili javni razpis za izvajalca del, nato bo po hitrem postopku stekla gradnja. Savska cesta bo po rekonstrukciji širša po celotni dolžini in bo imela tudi pločnik. Obstoječi most pri Planiki bodo podrli ter zgradili novega, ki bo precej širši, saj bo imel dva vozna pasova, pločnik in kolesarsko stezo na obeh straneh. Poleg tega bo postavljen približno 1,5 metra više kot sedanji, kar bo omogočilo večjo poplavno varnost na tem območju. Ob tem bodo prestavili še tlačni kanal pod most čez Savo.

 

»Izredno nas veseli, da lahko končno začnemo delati. Res velike napore smo vložili v to, da smo danes na tej točki. Celoten predel Savske ceste, nekdanja industrijska cona in tudi območje ob Savi, ki ga Kranjčani imenujemo Koreja, bo kmalu dobilo novo podobo ter urejeno komunalno in prometno infrastrukturo. S tem bomo občutno izboljšali tudi dostopnost do središča mesta prebivalcem Orehka, Drulovke in iz bolj oddaljenih vasi na desnem bregu Save. Izredno pomembno pa je, da bo potem tukaj Stanovanjski sklad RS začel z gradnjo okoli 240 stanovanj. Povpraševanja je res veliko, zato si na vso moč prizadevamo čim prej izboljšati razmere na stanovanjskem področju. Pri tem upamo tudi na dogovor s SSRS, da občina v upravljanje pridobi vsaj četrtino novo zgrajenih stanovanj je povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Ob Savi z igrišči ter prostori za druženje in rekreacijo

Stanovanjski sklad RS (SSRS) naj bi v prvi fazi izgradnje soseske Ob Savi, v letih 2024 in 2025, zgradil 187 stanovanjskih enot (od tega 28 oskrbovanih stanovanj za starejše), v drugi še okoli 50, skupno torej okoli 240 stanovanj. SSRS ima že odprt razpis za projektiranje celotne soseske in računajo, da bodo gradbeno dovoljenja za gradnjo omenjene soseske pridobili v začetku leta 2023. V soseski načrtujejo dve igrišči, od tega eno otroško igrišče za manjše otroke in eno športno igrišče za mladostnike, družabni prostor s slaščičarno ter povezavo kolesarske poti ob Savi.

 

Tako naj bi bila videti soseska Ob Savi. Foto: SSRS