Do naselij pod vrhom Jošta odslej tudi z avtobusom

Ob začetku novega šolskega leta so v Mestni občini Kranj na pobudo Krajevne skupnosti Jošt vzpostavili novo avtobusno linijo Kranj–Stražišče–Pševo–Javornik–Čepulje–Planica, ki je pomembna zlasti za šolarje, pa tudi za pohodnike. Nova avtobusna postajališča so primerno označili, zaradi večje varnosti pešcev in otrok pa po vaseh namestili tudi opozorilne znake.

 

V Krajevni skupnosti Jošt so izvedli anketo o morebitni uvedbi javnega prevoza med Kranjem in Planico, kar so tamkajšnji krajani podprli. Na tej podlagi so se v Uradu za gospodarske dejavnosti in promet na Mestni občini Kranj s koncesionarjem, Arrivo Slovenija, dogovorili za novo medkrajevno avtobusno linija Kranj-Planica, ki bo pokrila glavne vasi v KS Jošt – Pševo, Javornik, Čepulje in Planico. MOK je pred nekaj dnevi poskrbela za ustrezno prometno signalizacijo in na novo označila avtobusna postajališča v naseljih Čepulje in Planica, z znaki na več koncih v vaseh, kjer se bo ustavljal avtobus, pa opremili tudi območja, kjer se gibljejo otroci.

 

Ker gre za medkrajevni prevoz, cene vozovnic veljajo kot za javni linijski prevoz (cenik je v priponki). Javni prevoz bo na voljo v dneh šolskega pouka, glede na karakteristiko terena in predvideno povpraševanje pa ga bodo izvajali s kombijem s kapaciteto za osem potnikov.

 

Vozni red medkrajevnih odhodov na liniji Kranj-Planica:

 

Cenik voženj na liniji Kranj-Planica 

Kategorije:
aktualno