Dovolilnica za stari Kranj naj bo dobro vidna

Mestna občina Kranj je doslej upravičencem v območju za pešce starega mestnega jedra Kranja izdala skoraj petsto dovolilnic, vendar medobčinski redarji ugotavljajo, da še vedno prihaja do nepravilnega nameščanja dovolilnic. Če podatki na njih niso dobro vidni oziroma v celoti čitljivi, gre za prekršek.

 

Po evidenci mestne uprave ima skupno 366 občanov dovolilnico Mestne občine Kranj (MOK) za območje za pešce (stari Kranj – C1), 127 dovolilnic je tudi za parkiranje na parkiriščih ob starem mestnem jedru (parkirišča Čebelica, Huje – za zapornico, Sejmišče in Jelenov klanec – C12) in pet, ki so dodatne dovolilnice na stanovanjsko enoto.

 

Kljub podrobnim navodilom na hrbtni strani vsake dovolilnice pa medobčinski redarji ugotavljajo, da občasno še vedno prihaja do nepravilnega nameščanja dovolilnice. V preteklosti je bilo sicer tovrstnih  kršitev veliko več, zdaj pa večina upravičencev upošteva navodila in dovolilnico na armaturno ploščo namesti tako, da je v celoti vidna.

 

Še vedno pa redarji naletijo na primere, ko vseh bistvenih podatkov – registrske oznake vozila in območje parkiranja – iz različnih razlogov ni mogoče razbrati, pri tem pa ne morejo presoditi, ali je dovolilnica zdrsnila z armature po nesreči, ali pa je namenoma nameščena tako, da prekrije prej omenjene podatke.

 

Ob tem opozarjajo, da je dolžnost vsakega voznika, ki ustavi ali parkira vozilo na območju za pešce, namestiti dovolilnico ali dovoljenje na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo tudi gledano iz zunanjosti vozila. V nasprotnem je to prekršek, na katerega naknadna predložitev dovolilnice ali dovoljenja ne vpliva.

 

Na licu mesta težko do točnih podatkov

 

Medobčinski redarji na terenu nimajo elektronske povezave (aplikacije), ki bi med samim nadzorom omogočala vpogled v evidenco izdanih dovolilnic. Glede na potrebe imetnika – parkiranje v starem Kranju, možnost parkiranja na parkiriščih ob starem mestnem jedru (parkirišča Čebelica, Huje – za zapornico, Sejmišče in Jelenov klanec), samo dostava ‑ je za posamezno vozilo lahko izdanih več dovolilnic. Tudi z vpogledom prek aplikacije za posamezno parkirano vozilo ne bi mogli točno ugotoviti, s kakšnim razlogom in če je upravičeno parkirano. Zato je potreben vpogled na dovolilnico.

 

V izogib težavam oziroma nepotrebnim zapletom je zato res pomembno, da imajo medobčinski redarji možnost brez težav skozi vetrobransko steklo razbrati, ali je vozilo upravičeno parkirano na določenem območju. Ob tem se zahvaljujejo za razumevanje, še posebej pa imetnikom mestnih dovolilnic, ki pravila že upoštevajo.

 

 

Podpis pod foto 1: Zbir fotografij, ki so jih posneli medobčinski redarji: zakrite, prekrite, napačno obrnjene dovolilnice. Prav na hrbtni strani so napisana točna navodila, kako je treba pravilno namestiti dovolilnico.

 

 

Podpis pod foto 2: Pravilno nameščena dovolilnica

Kategorije:
aktualno promet