Dozidava in rekonstrukcija vrtca in OŠ Simon Jenko-PŠ Center poteka po terminskem načrtu

Mestna občina Kranj je z izvajalcem gradbenih del podjetjem VG5, d. o. o., v okviru projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simon Jenko ‑ PŠ Center« v prvih dneh novega leta že izvedla del fasade pri vhodu v vzhodni krak objekta. Prav tako je v večini objekta vgrajeno tudi že stavbno pohištvo (okna). Gradbena dela dobro napredujejo, predvsem potekajo po načrtih in skladno s terminskim planom. Zaključek del je predviden poleti 2020. 

 

Dela so v zahodnem krilu objekta, v katerem tudi v času gradbenih del poteka izvedba učnega procesa, povečini zaključena. V vzhodnem delu objekta, na severnem stopnišču, poteka izvedba armirano-betonskih del, v pritličju so položeni tudi že grobi razvodi talnih inštalacij (talno ogrevanje), izvajajo pa se tudi že suhomontažna in fasaderska dela ter grobi razvodi v okviru strojnih in elektro instalacijskih del.

 

Vrednost celotnega projekta je nekaj manj kot 6 milijonov evrov, pri čemer bo Mestna občina Kranj iz proračuna prispevala 1,7 milijona evrov, ostalo pa so sredstva EU in Republike Slovenije.

 

Povzetek o prenovi

Operacija obsega celovito prenovo zapuščenega degradiranega objekta nekdanje srednje ekonomske šole za namene štirih enot vrtca, osmih enot osnovne šole in prostore uprave osnovne šole. Prav tako vključuje opremo (t. i. Vzhodno krilo, Komenskega ulica 4), prenovo fasade (energetska sanacija) in skupne jedilnice obstoječega aktivnega dela objekta Osnovne šole Simona Jenka – Podružnične šole Center (t. i. Zahodno krilo, Komenskega ulica 2) ter prenovo in ureditev zunanjih funkcionalnih in zelenih površin s šolskim igriščem.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, delno pa tudi Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, in sicer v okviru prednostnih naložb »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa« s ciljem »Učinkovita raba prostora v urbanih območjih«.

 

Celotno sporočilo za medije je dostopno tudi na povezavi.