Skoči na glavno vsebino
Za medije

Drugič: Zelena luč za generacije

1. 5. 2019

Na mladih  svet  stoji,  na  žuljih  starejših  je  nastal,  od  delovanja  prihodnjih  generacij  pa  je  odvisna  bodočnost  našedružbe. Za  veliko  večino  tega,  kar  imamo danes, so zaslužne generacije,  ki  so  delale  pred  nami.  Mi  pa  moramo  storitivse,  kar  je  v  naši  moči,  da  bo  starost  teh  generacij  karseda  lepa in varna. V mestni občini Kranj imamo okoli deset tisoč oseb,  starejših  od  65  let,  kar  predstavlja skoraj 18 odstotkov vseh občanov. In en sam dom starejših  –  Dom  upokojencev  Kranj. Zato sem še posebej vesel, da so nam mestni svetniki na  aprilski  seji  izkazali  podporo za začetek priprav dokumentacije za nov dom za starostnike, ki ga želimo postaviti na  občinskem  zemljišču  na Zlatem  polju.  Obstoječi  dom  sicer velja za odlično upravljanega, žal pa ne zadošča vsem potrebam,  saj  lahko  zagotovi institucionalno  varstvo  le  nekaj več kot dvema odstotkoma starejših  občanov.  Po  Nacionalnem  programu  socialnega  varstva pa bi bilo smiselno zagotavljati  namestitev  skoraj  petim  odstotkom  starejših  občanov. Seveda je do realizacije novega  doma  še  dolga  pot, vendar  verjamem,  da  je  želja  nas vseh tako velika, da ga bo Kranj po petdesetih letih le dobil,  kajti  edini,  ki  ga  imamo,  je bil odprt že leta 1973. Z  namenom,  da  bi  varno  inkvalitetno varstvo starostnikov lahko  zagotovili  že  prej,  smo  se reševanja njihove oskrbe lotili še na drug način. Pridobili smo  prvo  kmetijo,  s  katero  sebomo  zavzemali  za  to,  da  bomo  ob  nepovratnih  državnih  sredstvih  zagotovili  dnevno  oskrbo  za  12  varovancev.  Tako  smo  se  v  Kranju  med  prvimi  v  Sloveniji  lotili  alternativnega  reševanja  problematike oskrbe starejših oseb. In ko sem že pri generacijah... ne  morem  mimo  tako  imenovane  »generacije  Z«  oziroma  naših  najmlajših.  Tudi  njim,ki  bodo  krojili  našo  prihodnost,  moramo  zagotoviti  vse  pogoje za brezskrbno odraščanje  in  razvoj,  njihovim  staršem  pa  moramo  prihraniti  čim  več  skrbi,  povezanih  zvarstvom.  Od  mestnega  sveta  imamo  zdaj  zeleno  luč,  da  lahko  letos  pripravimo  dokumentacijo in začnemo izgradnjo  vrtca  v  Bitnjah,  ki  bo  dokončana  v  letu  2020.  V  Mavčičah  pa  bomo  energetsko  v  celoti  sanirali  del  objekta  vrtca, ki je v lasti MOK. Tudi za dozidavo dveh novih oddelkov na Kokrici že imamo izdelano idejno  zasnovo  in  smo  v  fazizbiranja  ponudb  za  projektiranje. Na Planini smo v letošnjem  letu  zaključili  celovito energetsko sanacijo vrtca Najdihojca in tehnološko prenovili vrtec Mojca. V naslednjem paketu  energetskih  sanacij  načrtujemo  še  energetsko  sanacijo  vrtcev  Čebelica,  Sonček,  Golnik,   Čira   Čara,   Mavčiče,   Ostržek, Kekec in Mojca. Končen nabor objektov bo izdelan v postopku pogajanj javno-zasebnega  partnerstva,  ki  jih  bomo začeli jeseni 2019. Tudi obnova stare OŠ Simona Jenka  v  centru  Kranja  je  načrtovana  v  kratkem.  S  prenovo  bomo  zagotovili  prostore  zaštiri oddelke vrtca in osem od­delkov šole. Računam pa tudi, da bomo z vsemi deležniki našli skupni jezik za začetek prepotrebne  izgradnje  nove  telovadnice  ter  učilnic  pri  OŠ  Staneta Žagarja.Pri vseh načrtih pa ne smemopozabiti  na  naše  izjemne  športnike, kajti Kranj je že več generacij  mesto  športa.  Naš  nogometni klub Triglav Kranj drugo  leto  praznuje  že  stoletnico,  pa  je  še  vedno  edini  klub  v  prvi  slovenski  ligi,  ki  nima razsvetljave. A kot kaže, jo  bo  kranjski  stadion  naposled  le  dobil.  Kar  je  res  dobra  novica  tako  za  nogometaše  kot  atlete.  Ne  nazadnje  pa  tudi  za  vse  ostale  športnike,  saj je to jasen znak, da bomo v Kranju poskrbeli za športno infrastrukturo. A  ne  le  v  športu,  tudi  v  cestnem prometu se lahko v Kranju  veselimo  napredka.  Takoj  po  velikonočnih  praznikih  sostekla dela za izgradnjo krožišča v Bitnjah na državni cesti med Kranjem in Škofjo Loko. Že  nekaj  časa  pa  so  boleča  točka   Kranja   stanovanja,   predvsem takšna za mlade in socialno  ogrožene.  Objavili  smo  razpis,  prek  katerega  bomo  v  najem  v  prihodnjih  dveh  letih  oddali  dvajset  neprofitnih stanovanj. Pomembno  je,  da  iščemo  tudi  rešitve,  kako priti do novih stanovanjv  lasti  mestne  občine,  ki  jih  bomo   namenili   predvsem   mladim  družinam.  V  preteklosti  je  bila  politika  novih  stanovanj  za  mlade  družine porinjena  na  rob  in  naša  naloga je, da na zemljiščih, ki so v  občinski  lasti,  pridobimo lastniška stanovanja zanje. Potreb je res veliko na vseh področjih  in  zato  potrebujemo  uravnotežen  razvoj.  Pomemben  dokument,  ki  bo  začrtal  investicijsko  politiko,  je  sprejem  sprememb  in  dopolnitev  Občinskega prostorskega načrta. Javno naznanilo za razgr­nitev  bo  objavljeno  konec  tega  meseca,  sprejem  pa  bo  konec leta. Z njim bo mestna občina dobila nove pogoje za gradnjo in  sprostila  možnosti  razvoja  prostora. A kot sem že napisal v  prejšnji  kolumni,  se  bomo  stvari  lotili  bolj  po  gorenjsko.  Ne  bomo  odpirali  megalomanskih  in  neuresničljivih  projektov.  Podroben  pregledfinančnega  načrta  za  prihodnja štiri leta je pokazal, da bi ta  občino  pahnil  v  precejšnje  finančne  težave.  Zato  bomo  črtali  projekte,  kot  so  avtobusna  postaja  na  Zlatem  polju  in  nova  tribuna  v  športnem parku.  Kar  pa  seveda  ne  pomeni, da se omenjenih projek­tov ne bomo lotili. Le bolj preudarno  in  predvsem  finančno  ugodneje  ju  bomo  zastavili. Kajti  ustvariti  želimo  pogoje,  ki bodo ugodni za občane vseh generacij. Da bomo še raje živeli in delali v Kranju. Naj vam za konec ob zadnjih aprilskih dneh zaželim obilico lepega  vremena,  ob  prihajajočih prvomajskih praznikih pa, da  jih  preživite  karseda  lepo.Ob  kresovanju  pa  se  vsaj  za  trenutek spomnite tudi na vse tiste  generacije,  ki  so  nam  ustvarile,  kar  imamo  danes.  Se vidimo.

Matjaž Rakovec, vaš župan

« Seznam člankov