E-mobilnost v polnem zamahu

V Mestni občini Kranj so danes prevzeli prvih 12 električnih vozil, pred kratkim pa vzpostavili tudi dve javni polnilnici. S tem so tudi uradno zagnali projekt električne mobilnosti, ki za prihodnjih 15 letih v sodelovanju z zunanjim izvajalcem predvideva menjavo voznega parka z e-vozili skupaj s polnilnicami, javno mrežo električnih polnilnih postaj in nazadnje tudi postavitev sončnih elektrarn z lokalnimi hranilniki električne energije. S tem bo Kranj postal še bolj energetsko nevtralen, okolje bo bolj čisto, posredno pa boljše tudi zdravje občank in občanov.

 

V Mestni občini Kranj (MOK) se z e-mobilnostjo ukvarjajo že zadnjih nekaj let, letos pa so jo začeli tudi konkretno udejanjati. K temu jih dodatno spodbuja dejstvo, da promet največ prispeva k izpustom CO2 in ustvarjanju hrupa, prav tako se mestno središče sooča z občasno presežnimi vrednostmi prašnih delcev v zraku. Za začetek e-mobilnosti v Kranju se šteje nakup električnega minibusa leta 2017, ki vozi po mestnem jedru, letos pa je MOK za izvedbo projekta Električna mobilnost v Mestni občini Kranj na podlagi odloka o javno-zasebnem partnerstvu izvedla javni razpis in na koncu izbrala podjetje Vizije mobilnosti. Skupaj so več kot pol leta iskali najprimernejšo rešitev in jo tudi našli.  

 

»Ta projekt je še ena od potez, ki dokazuje, da v Kranju konkretno preklapljamo na zeleno: z gradnjo kolesarskih poti, zasaditvami in novimi zelenimi površinami, zeleno politiko, trajnostnim turizmom … Z električno mobilnostjo bo Kranj postal še bolj energetsko nevtralen, saj bomo dosegli številne pozitivne cilje: zmanjšali bomo onesnaževanje zraka in hrupa ter s tem okolja in tako zagotovili tudi boljše zdravje občank in občanov. Povečali bomo rabo energije iz obnovljivih virov energije, razvili javno infrastrukturo za električno mobilnost in za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energij. S tem bomo uresničevali tudi zaveze lokalnega energetskega koncepta in zahteve Evropske unije,« je dejal župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Predaja ključev

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in Blaženka Prepar, direktorica podjetja Vizije mobilnosti, pri predaji ključev. Foto Igor Kalabić

 

Postopno uresničevanje ciljev

Projekt temelji na treh stebrih. Prvi predstavlja zamenjavo 130 vozil občinske uprave, javnih zavodov in javnega podjetja z električnimi vozili, skupaj s postavitvijo polnilnic, namenjenih tem vozilom. V okviru drugega stebra bo koncesionar na petih lokacijah postavil 15 javnih polnilnic oziroma 30 polnilnih mest moči do 22 kW na polnilno mesto. Ker bodo v lasti bo MOK, bo občina določala ceno ter tako občanom in obiskovalcem zagotovila polnjenje njihovih električnih vozil po ustrezni oziroma netržni ceni (plačevanje bo možno z občinsko kartico in vsemi ostalimi plačilnimi sredstvi).

 

Tretji steber pa zajema postavitev treh sončnih elektrarn na strehah Podružnična šola Center, pokritem olimpijskem bazenu in industrijskem objektu Komunale Kranj na Zarici. Te bodo proizvedle najmanj toliko energije, kolikor jo bodo potrebovala vozila iz prvega stebra. Polnila se bodo torej z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, presežki pa se bodo shranjevali v lokalnih baterijskih zalogovnikih in bodo s tem porabnikom na voljo v obdobju, ko proizvodnje električne energije ni oziroma je ta manjša.

 

Menjava vozil v treh fazah

Projekt se bo izvajal v treh fazah. Prva se je zaključila z današnjim dnem, ko je MOK prevzela 12 ekoloških vozil (osem za potrebe občinske uprave in inšpektorata, tri vozila za Komunalo Kranj in eno vozilo za Dom upokojencev Kranj), vzpostavila pa je tudi delovanje dveh javnih polnilnic (na parkirišču Huje).

 

Druga faza menjave vozil predvideva prevzem do 55 vozil (štiri za občinsko upravo, eno za Kranjske vrtce, preostala za Komunalo Kranj). Končno število zamenjanih vozil bo odvisno od optimizacije voznih parkov, kar pomeni, da bo možno z manjšim številom vozil izvesti toliko prevozov kot jih danes. Na ta način se bo tudi prihranilo. Poleg optimizacije projekt e-mobilnosti predvideva še vzpostavitev pogojev za nadgradnjo v sistem souporabe službenih vozil. Bodo pa ob menjavi vozil namestili polnilnice, na strehe objektov pa sončne elektrarne, medtem ko bo v občinski stavbi baterija za hranjenje električne energije. Vse to bo zaključeno do konca leta 2021.

 

Tretja faza pa zajema 63 vozil, vendar zamenjava ni zavezujoča. V tretji fazi so namreč predvsem vozila, katerih menjava z električnimi vozili trenutno ni ekonomsko upravičena, saj je ponudba na trgu trenutno slabša oziroma so vozila dražja. Gre za večja vozila za prevoz tovora in vozila za prevoz do osem oseb.

 

Vrednost celotnega projekta bo znašala 5,1 milijona evrov (brez DDV), upoštevajoč da se bo menjalo vozila prve in druge faze, namestilo javne polnilnice, sončne elektrarne in baterijski sistem.

 

Direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar, župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon ob novih električnih vozilih, za katere polepitev in svetlobno signalizacijo je poskrbelo podjetje Ivl inženiring, d. o. o.. Foto MOK

 

Inovativen pristop k trajnosti

V preteklosti so posamezne občine že izvajale aktivnosti na področju električne mobilnosti, a ne na način, kot ga bo izvajala MOK. »Poslovni model tega projekta Mestni občini Kranj in drugim uporabnikom zagotavlja popolno storitev e-mobilnosti. Naša ekipa poskrbi za vse – za nabavo in vzdrževanje električnih vozil in domicilnih polnilnic ter za postavitev in uporabo javnih polnilnic, sončnih elektrarn in baterijskih zalogovnikov, pri tem pa jamči za zahtevano kakovost opravljene storitve in doseganje dogovorjenih stroškovnih in okoljskih učinkov,« je ob predaji avtomobilskih ključev dejala Blaženka Prepar, direktorica Vizij mobilnosti.

 

Za spremljanje doseženih učinkov bodo vzpostavili tudi vso potrebno komunikacijsko in informacijsko infrastrukturo, ki bo skladna s postavljenimi zahtevami v Strategiji digitalnega razvoja Pametnega mesta in skupnosti Kranj 2020–2023, in tako namenjena tudi uporabnikom.

 

Pozitivni učinki

Blaženka Perpar je poudarila tudi, da Mestna občina Kranj s projektom električne mobilnosti sledi vsem sprejetim strateškim dokumentom. Z zamenjavo vozil z električnimi bo tako že v prvem letu prevoženih okoli 145 tisoč kilometrov brez proizvajanja hrupa in prihranjenih 34 megavatnih ur energije. To, približno, ustreza celoletni porabi električne energije objekta manjše osnovne šole.  Z izvedbo projekta v celoti pa bo prihranek najmanj 452 megavatnih ur energije, kar je nekaj več kot znaša letna poraba električne energije v objektu Mestne knjižnice Kranj. S tem bo prihranjenih tudi 150 ton CO2, kar je toliko, kolikor ga absorbira približno 7.700 dreves oziroma 17,4 hektarjev gozda.

 

MOK ob tem pripravlja še ločen projekt postavitve električnih polnilnic za avtobuse, ki bodo omogočale tudi hitro polnjenje osebnih vozil. Potrebe na tem področju bodo namreč v naslednjih letih najverjetneje še naraščale. »Dobra električna infrastruktura je tudi pogoj, obenem pa spodbuda občanom pri nakupu bolj ekoloških vozil,« je poudaril župan MOK.