ELENA ENERGIJA Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)

O projektu

Sofinanciranje:  Evropska investicijska banka (EIB)

 

Trajanje operacije: april 2021 – marec 2024

 

Partnerji: (VP) Mestna občina Kranj, MO Novo mesto in MO Maribor, Občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Makole, Duplek in Kamnik ter podjetji ELES, d.o.o., in Pošta Slovenije, d.o.o.

 

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 2.213,00 €,od tega banka povrne največ 90% skupnih upravičenih stroškov, kar znaša 1.991.700 €, od tega bo Mestna občina Kranj predvidoma pridobila 255.146 € za sofinanciranje izdelave upravičene dokumentacije.

 

Opis operacije: 

Mestna občina Kranj se je v prizadevanjih za trajnostni razvoj lokalnega okolja vključila v program ELENA (European Local Energy Assistance), pri tem pa nastopa tudi kot vodilni partner projekta ELENA »Sustainable Energy – East Slovenia (SEES)«. Projekt Elena SE – ES je ukrep trajnostne energije, ki spodbuja investicije, na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, z namenom zmanjševanja emisij CO2. Upravičeni projekti vključuejo energetsko učinkovitost v stanovanjskih in nestanovanjskih stavbah,  obnovljive vire, grajene v zgradbe (kot so sončne celice), javno razsvetljavo in daljinsko ogrevanje (kombinirano s toplotnimi črpalkami in elektrarnami ter kotli na biomaso). Sredstva, ki jih vlaga EIB za program ELENA, so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov.

 

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta ELENA Energy Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES) je priprava dokumentacije za izvedbo energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepov za energetsko učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev.

 

Aktivnosti operacije: 

  • vodenje, koordinacija in promocija operacije,
  • svetovanje in priprava razpisne dokumentacije,
  • usklajevanje postopkov za pridobitev tehnične dokumentacije.

 

Rezultat operacije: 

  • izvedba razpisov za izbor izvajalcev za pripravo tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov,
  • pridobitev tehnične in druge dokumentacije za investicijske projekte.

 

Koristne povezave:

povezava na spletno stran:  Evropska Investicijska Banka (EIB)

povezava na spletno stran:  Evropska komisija

 

EIB         https://www.eib.org/en/

EK           https://ec.europa.eu/info/index_sl

 

 

Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno avtorji. Ni nujno, da odraža mnenje Evropske unije. Za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij ne odgovarja niti Evropska investicijska banka niti Evropska komisija.