Forum Kranj – mesto prihodnosti tudi za starejše

Mestna knjižnica Kranj, 27. januar 2020 ob 13.00

 

Za sedanji čas je značilno, da se srečujemo s podaljševanjem povprečne življenjske dobe, kar prinaša nove naloge in izzive pri medgeneracijskih odnosih. V Sloveniji, in tudi Evropi, se tako soočamo s spremembo v demografski strukturi prebivalstva. Na to kažejo padec rodnosti, naraščanje števila prebivalstva, starega med 65 in 80 let, ter skromni naravni prirast.

 

Osnutek strategije za starejše že v javni razpravi

Tematika je zelo aktualna in treba bo slediti ukrepom, s katerimi bomo poskrbeli za starejšo populacijo. Zato je Mestna občina Kranj že dala v javno razpravo osnutek Strategije reševanja problematike staranja prebivalcev v Mestni občini Kranj.

 

Vabljeni na forum o problematiki starejših

S ciljem pridobiti tudi mnenja strokovnjakov in zainteresirane javnosti s področja staranja prebivalstva pa bo Mestna občina Kranj bo v sodelovanju z Domom upokojencev Kranj organizirala tematski forum z naslovom: KRANJ – MESTO PRIHODNOSTI TUDI ZA STAREJŠE.  Na forumu Kranj – mesto prihodnosti tudi za starejše bodo predstavniki države in lokalne skupnosti ter priznani strokovnjaki z različnih področij predstavili problematiko starejših, s katero se in se bomo v prihodnosti vsakodnevno vse bolj srečevali.

 

Forum bo potekal v ponedeljek, 27. januarja 2020, ob 13.00 do 16.00 v prostorih Mestne knjižnice Kranj.

Zagotovljeno bo znakovno tolmačenje za gluhe in naglušne ter omogočen priklop v t. i. slušno zanko.

Na dogodek so povabljeni  predstavniki tako vladnih kot nevladnih organizacij in zainteresirana javnost, ki se s problematiko starejših srečuje na svojem področju dela oziroma jih problematika starejših zanima. Dogodek je brezplačen. Obvezne pa so prijave na prireditve@kranj.si.

 

PROGRAM

13.00 – 13.10     Uvodna nagovora:

                            Matjaž Rakovec, Župan Mestne občine Kranj

                            Bor Rozman, direktor Mestne uprave Mestne občine Kranj

13.10 – 13.20     Predstavitev osnutka Strategije reševanja problematike staranja prebivalcev v MO Kranj – Manja Vovk MO Kranj

13.20 – 13.30     Pravice stanovalcev na varovanih oddelkih, Peter Svetina, Varuh človekovih pravic

13.30 – 13.40     Kako bo vplival Zakon o dolgotrajni oskrbi na starejšo populacijo, mag. Mateja Lapuh, dr.med., Ministrstvo za zdravje; Splošna bolnica Jesenice

13.40 – 13.50     Sodobni koncepti in usmeritve dolgotrajne oskrbe, izr. prof. dr. Jana Mali, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

13.50 – 14.00     Aktivnosti Ljudske univerze Kranj za starejše, Mateja Šmid, prof., direktorica Ljudske univerze Kranj

14.00 -14.10       Oskrba starejših na domu s pomočjo digitalnih orodij – možnosti financiranja EU skladov, Jelena Vidović, Regionalna razvojna agencija, vodja projektov

14.10 – 14.20     Izzivi sodelovanja z lokalnim okoljem in primer dobre prakse, mag. Marjana Kamnik, Koroški dom starostnikov, vodja poslovne enote Slovenj Gradec

 

14.35 – 15.30    OKROGLA MIZA

Bor Rozman, direktor mestne uprave MO Kranj (ali Jani Černe, podžupan Mo Kranj) – povezovalec okrogle mize

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj

Gregor Resman, vodja sektorja za upravljanje izvajalskih organizacij MDDSZ

Nadja Gantar, direktorica Doma upokojencev Kranj

Mag. Simon Strgar, direktor Doma upokojencev Šiška

Štefanija Zlobec, predsednica društva Spominčica

doc. dr. Domen Zupančič, Fakulteta za arhitekturo