Gimnazija Franceta Prešerna Kranj prvič s športnim oddelkom splošne gimnazije

Na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju, ki se ponaša z uspešnimi športniki v svetovnem merilu, ima več kot tretjina dijakov status športnika. Doslej so se šolali v športnem oddelku ekonomske gimnazije, ki velja za edini športni oddelek v strokovnih gimnazijah v Sloveniji. V šolskem letu 2021/22 pa bo šola prvič vpisovala tudi dijake v novi športni oddelek programa splošne gimnazije, za kar si je prizadevala tudi Mestna občina Kranj.

 

Da bi se športnik razvil v vrhunskega, hkrati pa pridobil izobrazbo, za to potrebuje ustrezno prilagojen program, ki združuje kombinacijo kakovostnega šolanja in ugodnih pogojev za trening. Oboje mladim športnikom nudi Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju, v kateri so se športniki doslej šolali v športnem oddelku ekonomske gimnazije, nov oddelek pa bo omogočil vpis tudi tistim športnikom, ki se želijo izobraževati v splošnem gimnazijskem programu. Zanj si je kranjska gimnazija prizadevala dolga leta.

 

»Novi program, športni oddelek gimnazije, je velika pridobitev za dijake vseh programov, saj se bomo lažje izognili omejitvi vpisa, ki smo jo imeli zadnja leta. Ta je pogosto onemogočala vpis vrhunskim športnikom, ki zaradi velike obremenjenosti ne dosegajo odličnega uspeha v osnovni šoli. S športnim oddelkom v programu splošne gimnazije se bodo dijaki športniki tudi lažje vpisovali na naravoslovne in tehnične fakultete,« je dejala ravnateljica gimnazije Mirjam Bizjak. V ostale štiri razrede – po dva program gimnazije in ekonomske gimnazije –, bodo posledično lahko vpisali več dijakov. Koordinator za športnike na šoli Aleksander Komovec dodaja, da mnogi mladi športniki Gimnazijo Franceta Prešerna prepoznajo po dobrem delu in usklajenosti šolskega in športnega programa, zato se interes za vpis stalno povečuje. Športni oddelek namreč dijakom omogoča bolj individualen pristop.

 

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec izpostavlja Gimnazijo Franceta Prešerna kot primer dobre prakse za mlade športnike. »Da je program kakovosten, dokazujejo tudi olimpijske kolajne, s katerimi se lahko pohvalijo nekdanji dijaki. Ob vrhunskih dosežkih v svetovnem merilu so opravili tudi maturo. Nekateri pa so se ob tekmovalni karieri po končanem srednješolskem izobraževanju vpisali tudi na študij. Nov oddelek prinaša piko na i kakovostni trenutni ponudbi,« je dejal in izpostavil prizadevanja Urada za družbene dejavnosti na občini, ki so kranjski gimnaziji pomagala do pomembne pridobitve v prihodnjem šolskem letu.

 

Fotografija: gfp.si