GORKI2: Asfaltiranje zadnjih preostalih ulic

Projekt GORKI2, v okviru katerega se v Kranju gradi komunalna infrastruktura za odvajanje odpadne vode, se po zimskem premoru nadaljuje. Napredovanje del na terenu si je pretekli petek v Predosljah ogledal tudi župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec s strokovno ekipo.

 

Eden pomembnejših zaključnih korakov do končne ureditve stanja na terenu je izvedba asfaltiranja. Do zaključka del, ki je načrtovan za konec maja letošnjega leta, bo izvajalec asfaltiral vse nedokončane ulice s finim asfaltom. V naselju Britof so ceste in ulice že v celoti asfaltirane, prav tako je izvedena celotna prometna signalizacija. Na Mlaki pri Kranju izvajalec polaga zadnje metre komunalne infrastrukture, hkrati pa potekajo intenzivne priprave na asfaltiranje. Podobno je v Predosljah, saj se za asfaltiranje pripravljajo tiste ulice in odseki, kjer so dela s komunalno infrastrukturo zaključena, medtem ko je glavna cesta skozi naselje že v celoti urejena in promet poteka nemoteno.

 

Župan Matjaž Rakovec je povzel pridobitve, ki jih prinaša projekt GORKI2: »Vedno bližje koncu smo: v Britofu smo pravzaprav že na cilju. Ravno ta teden smo za to naselje prejeli pravnomočno uporabno dovoljenje za komunalno infrastrukturo. To pomeni, da se bodo lahko gospodinjstva začela priklapljati na nov kanalizacijski sistem. Na Mlaki in v Predosljah pa, kakor vidimo, intenzivno potekajo pripravljalna dela za asfaltiranje na tistih odsekih, ki so še makadamska. S tem smo tudi čedalje bliže cilju projekta GORKI2: doseči čim večjo priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje v Centralni čistilni napravi Kranj in opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda v največji možni meri.«

 

 

Projekt GORKI2 bo skupno 2664 prebivalcem naselij Britof, Predoslje, Orehovlje in Mlaka zagotovil izboljšano čiščenje odpadne vode. Pridobila bodo prek 17 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja, pet črpališč odpadne vode, prek 15 kilometrov obnovljenega vodovoda, 13,5 kilometra obnovljene in dograjene meteorne kanalizacije ter 5,8 kilometra javne razsvetljave. »S tem vzpostavljamo pogoje za čisto in zdravo okolje, saj bodo zato vodotoki manj onesnaženi, voda iz pipe bolj čista. To bo občankam in občanom vsekakor prineslo višjo kakovost bivanja, tudi bolj urejeno cestno infrastrukturo je poudaril župan.

 

Zapore cest

 

Lokacije zapor in obvozov, ki so zaradi gradnje neizbežni, se dnevno spreminjajo, zato v Mestni občini Kranj občanke in občane prosijo, naj spremljajo obvestila izvajalcev in spletno stran https://ceste.kranj.si. Vse zapore in delne zapore cest so ustrezno označene, voznice in voznike pa v imenu izvajalcev pozivajo k strpnosti, upoštevanju prometne signalizacije na gradbiščih in tudi k spoštovanju vseh varnostnih ukrepov glede gibanja na območjih gradbišč.

 

 

Župan Matjaž Rakovec je krajane pozval k upoštevanju navodil izvajalca: »Krajanke in krajane Predoselj in Mlake moramo prositi še za slabe tri mesece potrpežljivosti. Za to se jim že vnaprej zahvaljujem. Pa tudi za nazaj. Če ne bi bilo epidemije, bi že zdaj vozili po gladkih cestah, torej brez zapor in obvozov. Tako pa to območje še vedno velja za gradbišče. A le še do konca maja. Dotlej naj prebivalci in obiskovalci spremljajo informacije in upoštevajo navodila izvajalcev, saj bo tako nevšečnosti manj. Še enkrat hvala za vso prilagodljivost in razumevanje. Že junija bodo vse težave že preteklost. Prepričan sem, da bomo na koncu vsi zadovoljni. In se bomo strinjali, da je bilo vredno. Ker čisto okolje je privilegij. In v Mestni občini Kranj si bomo za to vsekakor prizadevali tudi v prihodnje.«

 

Projekt GORKI2 je zagotovo pomemben za lokalno okolje, za vse prebivalce in prebivalke Mestne občine Kranj. Z njim bodo zadostili tudi zahtevam Evropske unije na področju opremljenosti s komunalno infrastrukturo. Projekt GORKI2 namreč delno financirajo Mestna občina Kranj, Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

Videoprispevek z ogleda terena je na voljo na povezavi: https://youtu.be/EomW3TfaWL4

 

 

Partnerji