Gradbena dela na Mestnem pokopališču Kranj

V petek, 26. marca 2021, bodo na novem delu mestnega pokopališča začeli z vzpostavljanjem novega grobnega polja za klasične pokope.

 

Na lokaciji, kjer bo vzpostavljeno novo grobno polje za klasične pokope, bodo potekala večinoma zemeljska dela. Strojno bodo odstranili zgornjo plast zemlje in konglomerat do globine dveh metrov, izkopani material pa nadomestili z novo zemljino, ki se bo postoma utrjevala. Dela bodo ob ugodnih vremenskih razmerah zaključena predvidoma v sredini aprila 2021.

 

Po zaključku del bo na voljo 190 enojnih grobov, namenjenih klasičnim pokopom, ta širitev pa bo predvidoma zadoščala za obdobje dobrih deset let.