Imamo Kodeks obnašanja obiskovalcev Jošta

Krajevna skupnost Jošt je v sodelovanju z Mestno občino Kranj (MOK) pripravila in danes tudi podpisala Kodeks obnašanja obiskovalcev Jošta, s čimer želijo vzbuditi spoštljiv odnos do narave, lastnine, njenih prebivalcev in tudi drugih obiskovalcev. Med podpisniki listine so tudi lokalna društva in predstavniki več interesnih skupin. Na današnjem dogodku so postavili tudi tri od skupno več načrtovanih tabel z vsebino kodeksa in ilustracijami Krančka, ki bodo na poteh in na vrhu hriba opominjali obiskovalce na spoštovanje narave in ljudi na destinaciji.

 

Sv. Jošt je najbolj obiskana pohodniška točka v Kranju, zlasti ob popoldnevih in koncih tedna. Ponuja številne razgibane poti, primerne tudi za otroke, kolesarji ga osvajajo po cesti, zanimiv je tudi za gorske kolesarje, na vrhu pa je poleg razgleda še odlična kulinarična ponudba in velika otroška igrala.

 

Med epidemijo, ko je veljala prepoved gibanja med občinami, se je število obiskovalcev na ta kranjski hrib še dodatno povečalo. To je prineslo dodatne obremenitve v naravi, med njimi povečano število primerov nepravilnega parkiranja, neustreznega obnašanja na pohodnih poteh, nekontroliranega širjenja stez, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, veliko je (bilo) tudi nepravilnega odlaganja odpadkov v naravo, kakor je povedal predsednik Sveta KS Jošt Peter Zaletelj. »Zaradi naraščanja omenjenih težav se je pojavila potreba, da celostno uredimo problematiko prometa in pohodništva. Z ukrepi želimo najti sozvočje med lastniki, krajani, lovci, gozdarji in gostinci, skratka, da vsi najdejo prijetno bivanje in lepote Jošta. Mestna občina nam je prisluhnila in zgradila dodatna parkirišča, upamo, da bodo v prihodnje še bolj varna. Še naprej si bomo prizadevali za uvedbo parkirnine, da bi lahko s tem pokrivali stroške vzdrževanja poti. Želimo si tudi izgradnjo pločnika in kolesarske steze, s čimer bi pohodnike umaknili s ceste. Smo pa danes z uvedbo kodeksa, ki je ne le vsebinsko dober, pač pa tudi privlačen na pogled, naredili velik korak naprej. Upamo, da bo deloval vzgojno na vse generacije pohodnikov.«

 

Podpisniki kodeksa, katerega cilj je zagotoviti red pri uporabi površin v naravi in na zasebnih zemljiščih ter tako vzpostaviti skrben in spoštljiv odnos do Jošta, lastnine in tamkajšnjih prebivalcev, so poleg župana MOK Matjaža Rakovca in predsednika KS Jošt Petra Zaletelja še Igor Rant v imenu lastnikov zemljišč, Martin Umek (Zavod za gozdove, Območna enota Kranj), za gostince Matjaž Sedej (Dom na Joštu), Rudi Burgar (društvo Prijatelji Jošta), Bojan Likar (Župnija Kranj Šmartin), Bojan Hafner (Lovska družina Jošt – Kranj), Aleš Kristan,  (gostilna Pr' Končovc) in Primož Černilec (Planinsko društvo Kranj).

 

Kaj je treba upoštevati na poteh na Jošta

Pravila obnašanja s štirimi sklopi ­– Spoštujem naravo; Spoštujem sebe, sem zgled drugim; Spoštujem lastnino in zakone; Spoštujem druge obiskovalce – so zapisali tudi na informativne table, s katerih na spoštljiv odnos do narave in ljudi prijazno poziva simpatični Kranček avtorja Jožeta Trobca. Tri table z vsemi vsebinskimi sklopi kodeksa so danes že postavili. Načrt je, da skupne table (kozolci) stojijo ob vznožju Sv. Jošta na treh najbolj obiskanih planinskih poteh, ena na vrhu. Prav tako bodo samostojne table s posameznimi ilustracijami in ozaveščevalnim sporočilom kodeksa postavili na teh treh frekventnih poteh, da bo Kranček na prijazen način pozdravil obiskovalce in spomnil na varovanje narave.

 

»Rad bi se zahvalil predsedniku krajevne skupnosti Jošt Petru Zaletelju za pomoč pri pripravi besedila kodeksa, pa tudi vsem drugim podpisnikom, ki delujejo v smeri reda na pohodnih poteh in skrbi za naravo. Hvala tudi vsem prostovoljcem, ki skrbite za vzdrževanje poti. Verjamem, da si vsi podpisniki tega kodeksa želimo večjega sožitja med vsemi akterji in upam, da bo kodeks dosegel svoj namen. V tesnem sodelovanju s KS Jošt bomo nadaljevali aktivnosti, da atraktivna vzpetina nad Kranjem dobi funkcionalne in naravi prijazne dostope ter poti,« je ob podpisu listine povedal župan Matjaž Rakovec.

 

MOK je v letih 2018, 2019 in 2020 zgradila pet parkirišč z 67 parkirnimi mesti za pohodnike, tako da je danes skupno na voljo 82 parkirnih mest. V načrtu je tudi večje centralno parkirišče ob vznožju Jošta.

 

 

Kategorije:
aktualno