Imenovanje članov komisij in Nadzornega odbora MO Kranj

Na prvi izredni seji novega mestnega sveta so potrdili nadomestni svetniški mandat, imenovali članice in člane komisij mestnega sveta in nadzornega odbora, potrdili dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja mestne občine in v proračun uvrstili nov načrt razvojnega programa. 

 

Potem ko je županu zaradi nezdružljivosti svetniške in županske funkcije prenehal mandat svetnika, so mandat potrdili Doroteji Osterman z liste Socialnih demokratov.

Za nadomestnega člana Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021-2027 so imenovali mag. Maja Fritza.

 

Člani novega Nadzornega odbora Mestne občine Kranj so Primož Česen, Stanislav Erzar, Darko Jarc, Primož Terplan in Andrej Žerovc.

 

Stalne komisije mestnega sveta

 

Potrdili so članice in člane stalnih komisij mestnega sveta.

Statutarno pravno komisija:

 1. ROK IGLIČAR, predsednik
 2. JANEZ ČERNE, podpredsednik
 3. NEVEN POLAJNAR, član
 4. STANISLAV BOŠTJANČIČ, član
 5. KLEMEN VALTER, član

 

Komisija za nagrade in priznanja:

 1. ANA PAVLOVSKI, predsednica
 2. TOMAŽ OGRIS, podpredsednik
 3. NATAŠA JENKOLE, članica
 4. MARKO PETRIĆ, član
 5. SREČKO ŠTAGAR, član

 

Komisija za pobude in pritožbe občanov:

 1. NINA ŠMID, predsednica
 2. GORDANA GROBELNIK, podpredsednica
 3. DOROTEJA OSTERMAN, članica
 4. SLAVKO KNAVS, član
 5. ANDREJA TRILAR, članica

 

Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje:

 1. MANJA ZORKO, predsednica
 2. VLASTA SAGADIN, podpredsednica
 3. GAŠPER PETERC, član
 4. JURE KRISTAN, član
 5. MARIJA ZAKRAJŠEK MARTINJAK, članica

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:

 1. IRENA DOLENC, predsednica
 2. SEBASTJAN GUBIČ, podpredsednik
 3. BOJAN HOMAN, član
 4. NINA RUS TURUK, članica
 5. SANDI RŽEN, član

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:

 1. BOJAN HOMAN, predsednik
 2. TOMAŽ OGRIS, podpredsednik
 3. IVICA BOBOLINSKI, član
 4. EVSTAHIJ DRMOTA, član
 5. JAKOB KLOFUTAR, član

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:

 1. SANDRA GAZINKOVSKI, predsednica
 2. IVO BAJEC, podpredsednik
 3. NADA BOGATAJ KRŽAN, članica
 4. JURE BOHINEC, član
 5. ANA ČERNE, članica

 

 1. Komisija za kulturo in šport:
 2. NEVEN POLAJNAR, predsednik
 3. ANDREJA VALIČ ZVER, podpredsednica
 4. NADA SREDOJEVIĆ, članica
 5. MITAR VUJINOVIĆ, član
 6. SEBASTJAN TOFAJ, član

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:

 1. NATAŠA MAJCEN, predsednica
 2. MAJ FRITZ, podpredsednik
 3. JURE ŠPRAJC, član
 4. IZTOK JENKO, član
 5. VEKOSLAV PANIGAZ, član

 

Komisija za stanovanjske zadeve:

 1. BRANKO GRIMS, predsednik
 2. SONJA MAŠIĆ, podpredsednica
 3. ANA ČERNE, članica
 4. ALBIN TRAVEN, član
 5. BARBARA TRELC, članica

 

Premoženjske zadeve

Prav tako so potrdili dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj. Vključili so zemljišče na Primskovem ob avtocestnem križu za potrebe komunalnih dejavnosti (nekaj manj kot 1,35 hektara), za kar so z odprtjem načrta razvojnih programov v proračunu zagotovili tudi sredstva v višini 350.500 evrov za sam nakup zemljišča. V načrt pridobivanja so uvrstili še manjši parceli v mestnem jedru Kranja ob kanjonu Kokre za namen vzdrževanja in ureditve dostopa do kanjona.

Kategorije:
aktualno