Izbrani programi javnih del za leto 2021

Zavod RS za zaposlovanje je za leto 2021 skupno izbral 46 programov javnih del pri 30 izvajalcih, v katere se bo lahko vključilo 67 udeležencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Za ta namen je v občinskem proračunu zagotovljenih 275.480 evrov.  

 

Zavod RS za zaposlovanje je na podlagi zadnje spremembe Javnega povabila za izbor programov javnih del v RS za leto 2021 z dne 3. marca 2021 izbral še šest programov, za katere je Mestna občina Kranj že predhodno potrdila javni interes in sofinanciranje. Zavod je za leto 2021 tako skupno izbral 46 programov javnih del pri 30 izvajalcih, ki vključujejo 67 udeležencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj.

Izbrani programi so navedeni v naslednji povezavi: Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih v letu 2021.  

 

Mestna občina Kranj udeležencem, to je dolgotrajno brezposelnim osebam, predhodno prijavljenim na zavodu, krije praviloma 40 odstotkov plače, v posebnih primerih pa 20 ali 5 odstotkov. V proračunu za leto 2021 je za ta namen zagotovljenih 275.480 evrov.  

 

Zavod zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, preostanka dela plač, stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci pa krijejo stroške regresa, dodatkov k plači in ostale stroške, ki omogočajo izvajanje programov javnih del.