Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Izpolnjujemo obljube

28. 05. 2021

V volilnem programu pred dvema letoma in pol smo si z ekipo zadali aktivnosti, ki bodo 26 krajevnim skupnostim v okviru mestne občine Kranj omogočile in povrnile del soupravljanja in avtonomije pri uporabi občinskega proračuna. Cilj je doseči tesnejše sodelovanje med občino, krajevnimi skupnostmi in krajani. Z večjo lokalno samoupravo bodo krajani dobili večji vpliv na dogajanje v svojem okolju. Zato govorimo o vključevanju in soodločanju, ko krajane vabimo k razmisleku o potrebnih projektih v njihovi najožji sredini. V pripravo proračuna za leti 2022 in 2023 želimo vključiti del občinskega proračuna, o katerem bodo po principu participativnega proračuna odločali prebivalci posamezne krajevne skupnosti. V proračunih 2022 in 2023 bi bilo za to namenjenih 1,25 milijona evrov, kar je okoli 625.000 evrov letno, in upamo na podporo svetnic in svetnikov pri določitvi tega dela proračuna.

 

Načrt je, da bodo krajani najprej podali predloge investicij v lokalno okolje in v zaključni fazi tudi glasovali o posameznih predlogih. S tem je vzpostavljeno neposredno sodelovanje pri porabi dela proračunskih sredstev za tiste investicije, ki jih prebivalci posamezne krajevne skupnosti določijo kot potrebne in prednostne. Vsakdo, ki vidi možnosti in želi sodelovati pri razvoju svojega kraja, bo lahko sodeloval z idejami in pobudami. Računamo, da bodo postopki zbiranja predlogov, izbora in glasovanja izvedeni jeseni, na izvedbo izbranega projekta (ali več projektov) pa računamo v letu 2022. Dodatno pa je v postopku sprejema mestnega sveta nov Odlok o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v mestni občini Kranj. Pokazala se je potreba, da natančneje, po deležih opredelimo obseg denarja za posamezne vrste stroškov.

 

S tem krajevnim skupnostim vračamo avtonomijo pri porabi dela proračuna za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti, prireditve, najemnine prostorov, vzdrževanje zelenih površin in največji delež (nekaj več kot šestdeset odstotkov) za investicije. Podrobneje opredeljene smernice bodo v pomoč pri delu krajevnih skupnosti za učinkovito porabo sredstev za več vsebin, odločitve za prednostne projekte in razvoj krajevnih skupnosti. Omenjeni spremembi porabe proračuna bosta imeli posledice tudi pri delu občinske uprave, saj bo potrebne več komunikacije s krajani. Dodatno vlogo bodo dobili sveti krajevnih skupnosti, saj bo uspešna poraba proračunskih sredstev v prvi vrsti odvisna od njihove aktivnosti. Kot že napisano, z vključevanjem krajanov in organov krajevnih skupnosti v soodločanje porabe občinskega proračuna vračamo avtonomijo lokalnim skupnostim in obenem izpolnjujemo dane obljube.

« Seznam člankov