Javni razpis za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje – Kurikuluma za vrtce

Mestna občina Kranj objavlja Javni razpis za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje – Kurikuluma za vrtce, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ štiri oddelke I. starostnega obdobja, na območju Mestne občine Kranj.

 

Obdobje dodelitve koncesije je od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2027.

 

Rok za oddajo vloge: ponedeljek 17. 1. 2022 do 10. ure.

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Kategorije:
razpisi