Kdaj je treba poklicati 112

Občane obveščamo, naj v primeru, da v svojem okolju opazijo dogodek, pomemben za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, nemudoma pokličejo Center za obveščanje na številko 112. In pozor: kurjenje na prostem je še vedno prepovedano.

 

Vsak posameznik, ki opazi, izve, povzroči ali ga neposredno ogrozi naravna ali druga nesreča oziroma drug pojav ali dogodek, pomemben za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave, odplake oziroma onesnažene vode …), mora v skladu z zakonom o tem takoj obvestiti Center za obveščanje na številko 112, torej pristojni center za obveščanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, lahko tudi po elektronski pošti – urszr@urszr.si.

Več informacij: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pe11.htm

 

V takih primerih zadevo prevzame Inšpekcija RS za okolje in prostor, običajno pa obvesti tudi Agencijo RS za okolje (ARSO) in Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Številko 112 torej pokličete:             

 

  •  če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije

 

  •  če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja

 

  • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

 

Velika požarna ogroženost

 

Od 20. marca je še vedno za območje celotne države razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja,  zaradi česar je v naravnem okolju prepovedano kurjenje in dejavnosti, ki lahko zanetijo požar. Daljša odsotnost padavin tveganje za požare še povečuje.

 

V zadnjih 24 urah so po različnih koncih države (Črnomelj, Kočevje, Nova Gorica, Kozje …) že morali posredovati gasilci zaradi požarov v naravi oziroma na prostem (na gozdnih in grmovnih ali travniških površinah …). Odlok velja do preklica.

 

Naslovna fotografija: GARS Kranj

Kategorije:
aktualno