Kolesarska povezava Kokrica–Brdo–Predoslje zaključena, jeseni še zasajanje drevoreda

Mestna občina Kranj je zaključila operacijo Kolesarska povezava Kokrica–Brdo–Predoslje, za katero je spomladi pridobila odločitev o finančni podpori z evropskimi in državnimi sredstvi. S to pomembno pridobitvijo, ki zagotavlja večjo prometno varnost na tem odseku, in z označitvijo kolesarskih pasov na relaciji Vodovodni stolp–Rupa–Kokrica­–Predoslje je kranjska občina vzpostavila neprekinjeno povezavo za kolesarje v dolžini skoraj pet kilometrov. Jeseni bodo ob novi kolesarski poti zasadili še drevored avtohtone sorte kranjska voščenka.

 

Potem ko so v Mestni občini Kranj (MOK) sredi maja prejeli odločitev o finančni podpori za gradnjo manjkajoče kolesarske povezave med Kokrico, Brdom in Predosljami – vrednost operacije je ob prijavi znašala približno 360.000 evrov, s približno 217.000 evri jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj –, so se nemudoma začela gradbena dela in se tako zaključila skorajda sočasno s prevzemom slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Velik del srečanj predstavnikov držav EU se dogaja na Brdu, tako da operacija zaradi zdaj še bolj urejenega videza predstavlja doprinos MOK k slovenskemu predsedovanju, dolgoročno pa prinaša prednosti predvsem krajanom Kokrice in Predoselj ter ostalim obiskovalcem, ki peš ali na kolesu potujejo po tem delu občine. To je dobra novica tudi za otroke in njihove starše iz Kokrice, saj številni obiskujejo OŠ Predoslje in so med šolskim letom vsakodnevno na tej relaciji. Kolesarsko pot med Kokrico in Predosljami lahko v skladu s prometno zakonodajo neprednostno uporabljajo tudi pešci. V okviru projekta pridobivajo tudi krajani Ilovke, saj je na cesti pred Brdom v križišču proti Ilovki končno urejen prehod za pešce in kolesarje, krajani Bobovka pa so dobili urejeno avtobusno postajališče s stojali za kolesa in urejenim prehodom za pešce.

 

Z operacijo je MOK pridobila približno 500 metrov novih površin za pešce in kolesarje, ki so zdaj povezane z že obstoječimi kolesarskimi površinami, tako da je mestno središče odslej neprekinjeno povezano z naselji v severnem delu občine tudi na trajnostni način.

 

Drevored – simbol povezovanja in sodelovanja

 

Jeseni bodo ob dvosmerni kolesarski poti, ki jo od ceste ločuje zeleni pas, zasadili še drevored z avtohtono sorto jablan kranjska voščenka. Skupno 54 dreves ­­– za vsako članico EU po dve drevesi – bodo zasadili na posebnem protokolarnem dogodku, najverjetneje s prisotnostjo predstavnikov držav članic EU.

 

»Ta drevored bo simbol povezovanja in sodelovanja: bo spomin na obdobje, ko je Slovenija prevzela prestižno funkcijo kot ena od predsedujočih Svetu Evropske unije, katere temelji so prav povezovanje in sodelovanje držav za skupno dobro vseh. Bo tudi spomin in poklon na čase Marije Terezije, ki je pred več kot 250 leti zaradi potreb po prehranjenosti prebivalstva tudi v slovenskih deželah zaukazala, da se ob cestah zasaja drevorede sadnih dreves. S podobnimi izzivi se srečujemo danes, ko želimo zagotoviti čim večjo lokalno samopreskrbo. Obenem pa je drevored simbol povezovanja krajanov iz tukajšnjih naselij, mesta z zaledjem, urbanega s podeželjem, torej tako, kot mora biti. Povrhu vsega pa bo zaradi naravne sence in zelenja bolj prijetno tudi kolesarjenje oziroma pešačenje, predvsem pa s to operacijo zagotavljamo večjo prometno varnost najbolj izpostavljenim udeležencem v prometu,« je povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

 

V kranjski občini so lani in letos zarisali tudi nove kolesarske pasove od Vodovodnega stolpa v Kranju, mimo Rupe do Kokrice ter proti severu od trgovine Mercator vse do konca naselja Kokrica. Skupaj z naložbo kolesarske povezave do Brda so tako na relaciji Vodovodni stolp–Predoslje vzpostavili neprekinjeno povezavo za kolesarje v dolžini 4,8 kilometra.