Kontakt MOK za podjetja, ki potrebujejo zaščitno opremo

Kranj, 19. mesec 2020 – Po navodilu ministra za obrambo RS, Mateja Tonina, naj se podjetja, ki potrebujejo zaščitno opremo za svoje zaposlene, obračajo na občinske poveljnike Civilne zaščite.

 

Kontaktna oseba za Mestno občino Kranj bo Bojan Leskovar, dosegljiv na 041 692 842 oziroma bojan.leskovar@kranj.si. Na ta naslov naj podjetja sporočijo svoje potrebe glede zaščitne opreme in ko bo ta na voljo oziroma dobavljena s strani države, jih bo MOK kontaktirala.

 

Poleg bolnišnic, (zobo)zdravstvenih domov in ambulant ter domov za starejše so v razširjenem seznamu upravičencev še taksi podjetja, pogrebna podjetja, centri za pomoč na domu, zavetišča za brezdomce, pralnice perila in čistilnice, osebje na Rdečem križu in Karitasu, pekarne, občinska uprava, upravne enote, prostovoljne in gasilske enote, komunalna podjetja, občinske javne gospodarske službe, šole in vrtci, zavetišča za brezdomce, lokalne in nacionalne novinarske hiše, trgovine z živili, prostovoljci za varstvo otrok na domu … 

 

Foto: Pixabay