Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj

O projektu

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

 

Trajanje operacije:  november 2019 do december 2022

 

Vrednost operacije skupaj =                    3.274.500,57 EUR

Sofinanciranje (EU 80% + RS 20%) =         2.142.807,38 EUR

Lastna sredstva MOK =                                1.131.693,19 EUR

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si), Dogovor za razvoj regij.

 

Kratka vsebina projekta:

Mestna občina Kranj je januarja 2016 sprejela Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj (TUS), s katero je začrtala vizijo razvoja Kranja 2030 kot trajnostno naravnanega, naprednega in živahnega urbanega središča Gorenjske. Kranj 2030 bo mesto priložnosti, ki temelji na sedmih prednostnih tematskih področjih (TP):

TP1: Kranj, inovativno mesto                                             

TP2: Kranj, povezano mesto                                               

TP3: Kranj, čisto mesto                                                         

TP4: Kranj, mesto mladih

TP5:  Kranj, živahno turistično mesto

TP6:  Kranj, zdravo in varno mesto

TP7:  Kranj, aktivno mesto

 

S takšno vizijo se je Mestna občina Kranj (MOK) zavezala k vzpostavitvi pozitivnega inovacijskega okolja in gospodarskega napredka Kranja. V ta namen je oblikovala več ukrepov, med katerimi je tudi Ukrep 1.3 Coworking Kovačnica s start- up programom. Kovačnica kot sodelavni prostor je bila vzpostavljena pred petimi leti kot začasna raba v opuščenih prostorih Srednje trgovske šole v Kranju, do danes pa je njeno delovanje in povpraševanje po prostorih in storitvah močno naraslo.

 

Mestna občina Kranj je konec leta 2019 pristopila k pridobivanju novih prostorov za podjetniški inkubator z dodanim dvigalom.

 

Ne le Kranj, ampak celotna Gorenjska regija v primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami izrazito zaostaja v ponudbi inovacijskega okolja in generiranju zagonskih podjetij. Zato je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za razvoj dinamičnega podjetništva, opredeljeno tudi kot prednostni cilj v okviru prioritete Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost v Regionalnem razvojnem programu Gorenjske regije 2014-2020. V tem pogledu predmetna operacija, poimenovana »Kovačnica - podjetniški inkubator Kranj«, neposredno predstavlja izvajanje razvojnih ciljev mestne občine in Gorenjske regije.

 

Mestna občina Kranj kranj je v okviru omenjenega projekta vzpostavila nov podjetniški inkubator Kovačnica kot osrednji subjekt inovacijskega okolja Gorenjske in mesta Kranj. Uporabno dovoljenje za uporabo celotnega objekta je bilo pridobljeno januarja 2023.

 

Namen operacije je bil nakup, prenova in opremljanje objekta pošte na Poštni ulici 4 v starem mestnem jedru Kranja za namene novega podjetniškega inkubatorja, poimenovanega Kovačnica kot osrednjega subjekta inovacijskega okolja Gorenjske in mesta Kranja.

 

Z operacijo bomo prispevali k doseganju naslednjih splošnih ciljev:

  • vzpostaviti infrastrukturne pogoje za krepitev storitev inovacijsko-podjetniškega podpornega okolja za mikro, mala in srednja podjetja (MSP),
  • vzpostaviti spodbuden ekosistem za kreiranje in gospodarsko izrabo idej, nastajanje novih podjetij ter razvoj in rast zagonskih podjetij,
  • prispevati k povečanju dodane vrednosti MSP v regionalnem gospodarstvu,
  • spodbuditi inovacijski in zagonski podjetniški potencial MOK in Gorenjske regije,
  • krepiti podjetniško in ustvarjalno regionalno skupnost,
  • prispevati k trajnostni rabi prostora.

 

 

Koristne povezave:

Povezava na spletno stran: https://www.eu-skladi.si/