Kranj četrtič prostovoljstvu prijazna občina

Kranj, 18. maj 2021 – Mestna občina Kranj je četrto leto zapored prostovoljstvu prijazna občina. Naziv ji je podelila Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva. Naziv Junaki našega časa, ki ga podeljujejo mladim prostovoljcem, pa sta potrdili dve kranjski šoli; Osnovna šola Simona Jenka in Osnovna šola Orehek.

 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva,  je razkrila najboljše prostovoljce in prostovoljke leta.  Kot ugotavljajo v organizaciji, je epidemija covida-19 lepo pokazala, da so močno vezivo lokalne skupnosti prav prostovoljci. Naziv Prostovoljstvu prijazna občina je potrdilo 25 občin, in sicer za sistematično spodbujanje prostovoljstva, zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z zgledom vodstev občin. Med njimi je tudi Mestna občina Kranj (MOK). Naziv je potrdila s podpiranjem razvoja prostovoljstva in raznolikih prostovoljskih organizacij, zglednim odzivom na epidemijo in pomoč ljudem na različnih področjih, sodelovanjem pri večjih prostovoljskih akcijah kot sta Očistimo Kranj in V Kranju dobro v srcu mislimo, v okviru katere so zbrali sredstva za ljudi, ki so se zaradi epidemije znašli v stiski, z zahvalo prostovoljcem s priznanjem Junaki našega časa, s plakati po mestu in sprejemom na občini, so pojasnili pri Slovenski filantropiji. Plaketo Prostovoljstvu prijazna občina je županu Matjažu Rakovcu na občini izročil predstavnik Slovenske filantropije Franci Zlatar.

 

»Prostovoljci so izjemno pomemben člen naše družbe. Kar je lani prišlo še posebej do izraza. Ko smo na začetku epidemije na MOK objavili poziv za prostovoljce, smo pričakovali 20 ljudi. Odziv je bil izjemen. Na koncu smo našteli več kot 180 prijav. Družbi so pokazali, kaj pomenijo odgovornost, sodelovanje in solidarnost v izrednih razmerah. So zgled za celotno skupnost. Hvala tudi občanom in podjetjem, ki so v dobrodelni akciji V Kranju dobro v srcu mislimo darovali prostovoljne prispevke za ljudi v stiski. Zbrali smo kar 30.000 evrov. Vsako leto sem navdušen tudi nad odzivom pri čistilni akciji Očistimo Kranj – Kranj ni več usran, v kateri je letos ob upoštevanju vladnih ukrepov za zamejitev širitve koronavirusa sodelovalo 1700 ljudi. Ponosen sem, da živim v takšni skupnosti,« je nekatere akcije, s katero je občina potrdila naziv, komentiral župan Matjaž Rakovec.

 

V četrtek, 20. maja, Slovenska filantropija pripravlja t. i. veliki dan prostovoljstva. Prostovoljci bodo po državi delili časopis z zanimivimi prostovoljskimi zgodbami Skozinskoz filantrop. Tudi v Kranju.

 

 

Plaketo z nazivom Prostovoljstvu prijazna občina je županu Matjažu Rakovcu izročil Franci Zlatar iz Slovenske filantropije.